Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 715-726

АУТОР(И): Свето Пурић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.715P

САЖЕТАК:

Одговорност за сопствени професионални развој и утицај на колеге са циљем унапређења институције, јесте путоказ којим ова врста лидерства треба да иде. Искуство показује да фаза припреме лидерства има исту вредност као и фаза имплементације.

Међусобни коментари о радовима једних о другима и помоћ у ефикаснијој примени, утицали су са своје стране на промену начина коришћења технологија у школама и факултетима. Експерименти ове врсте показују да ђаци и студенти постају веома заинтересовани и мотивисани, учењем кроз сарадњу са наставницима и учествујући у дискусијама. Моје лично искуство са студентима бројних генерација, са којима сам овај експеримент понављао, показало се као веома драгоцен допринос повећању будности и бољим резултатима.

Не треба бежати од тога, да се наставницима понуди начин како да науче да практикују лидерство. Наставници су једни другима најбољи критички пријатељ у настојању да трансформишу образовање. Међународно умрежавање јесте пут инспирације наставника ка ширењу сопственог професионализма.

Није искључено да се неки људи роде као лидери, али је сасвим сигурно да је таквих људи веома мало. Чињеница је да се лидерство може и мора учити. Здравственом сектору су потребни лекари који ће увек ићи напред, својим следбеницима показивати, правити пут, наводећи их на њега усађеном осећају и страшћу према овом позиву. Лидер у овој области мора бити способан да препозна промене у раду установе, планира и води пројекте промена, проналази најбоље начине да превазиђе проблеме који се јаве, али и способност адекватне оцене ефеката постигнуте промене.

Неоспорна је чињеница да трансформационо, тимско и харизматско лидерство јесу најраспрострањенији у примени, али и то да су наведени приступи комплементарни и да је њихово комбиновање чак пожељно.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

лидер, лидерство, тим, трансформација, харизма, емоција, емпатија, здравство, школство.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Бител, Л., Лидерство – стилови и технике управљања, Београд, 1997.
  • Илић, Г., Основи менаџмента, Бања Лука, 2005.
  • Лидерство наставника: Пут ка трансформисању образовања, university of cambridge, уредио Дејвид Фрост, Београд.
  • Мићовић, П., Здравствени менаџмент, менаџмент здравственог система и здравствених установа, Београд, 2008.
  • Милосављевић, М., Лидерство у предузећу, Београд, 1999.
  • Chiber, M., L., Drevna učenja o liderstvu, časopis Lider, februar, Zagreb, 2009.