Категорија Савремени правни промет и услуге

ЗАШТИТА ПРИВАТНОСТИ И ЛИЧНИХ ПОДАТАКА ОД СТРАНЕ ТРГОВАЦА КОД ЕЛЕКТРОНСКЕ ТРГОВИНЕ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 943-950 АУТОР(И): Игор Камбовски Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У контексту заштите једног од фундаменталних људских права-права на приватност и заштиту личних података и идентитета, овај реферат даје кратки приказ поступака и…

Детаљније

ЗАБРАНА ИЗВРШЕЊА И НАМИРЕЊА КАО ПРОЦЕСНОПРАВНA ПОСЛЕДИЦА ОТВАРАЊА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 919-942 АУТОР(И): Владимир Козар, Немања Алексић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Законом о изменама и допунама Закона о стечају[1], који је ступио је на снагу 25. децембра 2017. године, извршене су значајне…

Детаљније

ИСКУСТВА ЗЕМАЉА У РАЗВОЈУ У ПОГЛЕДУ ЕФЕКАТА ПРЕЛИВАЊА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 903-918 АУТОР(И): Јасмина Лабудовић Станковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду аутор истражује ефекте преливања страних директних инвестиција у земљама у развоју. Заправо, акценат је на искуствима поменутих земаља у…

Детаљније

ТАЈНА У ПРИВРЕДИ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 871-901 АУТОР(И): Стефан Шокињов Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Тајна у привреди је нематеријално добро од нарочите важности за  стицање, јачање и одржавање конкурентске позиције на тржишту. Од значаја је и за…

Детаљније

ПЕРСПЕКТИВЕ ЕКОЛОШКОГ ОПОРЕЗИВАЊА КАО ЕКОНОМСКОГ ИНСТРУМЕНТА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 855-869 АУТОР(И): Предраг Стојановић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Зелени порези и озелењавање пореских система представљају, већ неколико деценија, за развијеније државе – нужну реалност, а, с друге стране, за транзиционе и…

Детаљније

ПОЛОЖАЈ РАЗЛУЧНИХ ВЈЕРОВНИКА У ПОСТУПКУ СТЕЧАЈА ПОТРОШАЧА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 835-853 АУТОР(И): Жељко Бартуловић, Дејан Бодул Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Хрватска има дугу правну традицију стечаја над имовином физичких особа. Стога, из повијесне перспективе, такав институт није terra incognita у хрватском…

Детаљније

РАЗЛОЗИ PRO ET CONTRA ДОНОШЕЊА ХРВАТСКОГ ГРАЂАНСКОГ ЗАКОНИКА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 819-833 АУТОР(И): Хрвоје Качер, Бланка Качер Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Иако нема нечега што би било (објективно) лоше у приступању раду на хрватском грађанском законику, на њему се (још увијек) не…

Детаљније

НЕПОШТЕНА ПОСЛОВНА ПРАКСА У САВРЕМЕНИМ УСЛОВИМА ПОСЛОВАЊА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 803-816 АУТОР(И): Борко Михајловић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Доношењем Директиве Европске уније о непоштеним пословним праксама, различити облици непоштеног и несавесног тржишног понашања трговаца према потрошачима доспевају у средиште интересовања правне…

Детаљније

ЗАШТИТА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У САЈБЕР ПРОСТОРУ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 793-802 АУТОР(И): Жаклина Спалевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Развој информационо комуникационих технологија и интернета као и свакодневни пораст броја корисника довели су и доводе до великих промена у животу и раду…

Детаљније

ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ МИРЕЊА У РЕШАВАЊУ КОЛЕКТИВНИХ РАДНИХ СПОРОВА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 779-792 АУТОР(И): Бојан Урдаревић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Република Србија нема дугу традицију у правном регулисању института мирног решавања колективних радних спорова, те се актуелно стање у овој области, не може…

Детаљније