Категорија Савремени правни промет и услуге

SPACE TRAVEL LAW AND THE RIGHT TO STARLIGHT

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 101-124 АУТОР(И): Phil Cameron Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: This paper provides an overview of the development of space travel law rules, principles governing the space exploration (equality, cooperation, accessibility, reciprocity, consultation),…

Детаљније

УЛОГА НАЧЕЛА РАЗМЈЕРНОСТИ У ОГРАНИЧАВАЊУ ТЕМЕЉНИХ ГОСПОДАРСКИХ СЛОБОДА УНУТАРЊЕГ ТРЖИШТА ЕУРОПСКЕ УНИЈЕ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 65-98 АУТОР(И): Александра Поповски Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Опћа начела права Еуропске уније правни су извор чија се важност прогресивно повећава кроз цјелокупно раздобље постојања ове еуропске интеграције, у чему кључну…

Детаљније

ОСНОВИ АУТОНОМИЈЕ ВОЉЕ У САВРЕМЕНИМ МЕЂУНАРОДНИМ ТРГОВАЧКИМ ТРАНСАКЦИЈАМА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 51-64 АУТОР(И): Тони Дескоски, Вангел Доковски Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом тексту аутори анализирају  разлоге за  прихватање могућности да стране међународних трговинских трансакција саме регулишу властита права и обавезе путем…

Детаљније

УСЛУЖНА ПРАВИЛА У ЦРНОГОРСКОМ ПРАВУ (НЕКАД И САД)

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 31-49 АУТОР(И): Снежана Миладиновић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду услужна правила сагледаћемо кроз призму црногорског права, тачније, кроз историју црногорског права, као особеног и по много чему јединственог, правног…

Детаљније

УСЛУГЕ И УГОВОР О ПРОДАЈИ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 17-30 АУТОР(И): Миодраг Мићовић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Постоје две ситуације када се услуге, односно поједина питања која се постављају у вези услуга регулишу применом правила о продаји. Прва се односи…

Детаљније

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У СУВРЕМЕНОМ ЖИВОТУ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 3-16 АУТОР(И): Звонимир Јелинић, Срећко Јелинић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутори у раду указују на нека спорна питања у вези с угрозом права потрошача у сфери пружању услуга и поступања супротна…

Детаљније