УЛОГА НАЧЕЛА РАЗМЈЕРНОСТИ У ОГРАНИЧАВАЊУ ТЕМЕЉНИХ ГОСПОДАРСКИХ СЛОБОДА УНУТАРЊЕГ ТРЖИШТА ЕУРОПСКЕ УНИЈЕ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 65-98

АУТОР(И): Александра Поповски

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.065P

САЖЕТАК:

Опћа начела права Еуропске уније правни су извор чија се важност прогресивно повећава кроз цјелокупно раздобље постојања ове еуропске интеграције, у чему кључну улогу игра Суд Еуропске уније. У одређеним случајевима Суд користи концепт поопћених некодифицираних правила за постизање дојма неутралности и објективности својих одлука не би ли тиме прикрио очитост судског стварања права и релативизације граница надлежности Уније. Судски активизам посебно је развидан у предметима који проблематизирају начело размјерности приликом модифицирања досега појединих господарских слобода у контексту супротстављених државних интереса. Слиједом наведенога, у раду се понајприје разматрају опћа питања утјецаја еуропског права на национално право, с посебним нагласком на модификације управноправних сустава држава чланица. Затим се утврђује садржај начела размјерности те се истражује проблематика примјене теста размјерности у предметима који улазе у домену управнога права Еуропске уније. Надаље се проучавају учинци интеракције појединих господарских слобода и супротстављених државних интереса у контексту унутарњег тржишта те се идентифицирају и критички анализирају тенденције у примјени начела размјерности. Коначно, рашчлањују се и просуђују основни модуси утјецаја наведених процеса на обликовање националних правних регулатива.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

начело размјерности, унутарње тржиште, темељне господарске слободе, Суд Еуропске уније.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Бачић, А., О судском активизму или политичкој улози судова, Политичка мисао, вол. 35, бр. 2/1998.
 • Бачић, П., Сарић, И., Активизам Еуропског суда кроз пресуде о слободи кретања радника, Зборник радова Правног факултета у Сплиту, вол. 51, бр.1/2014.
 • Бодирога-Вукобрат, Н., Хорак, Х., Мартиновић, А., Темељне господарске слободе у Еуропској унији, Загреб, 2011.
 • Craig, P., EU Administrative Law, Oxford, Oxford University Press, 2006.
 • Ђерђа, Д., Начело размјерности у доношењу управних одлука, Зборник Правног факултета у Ријеци, вол. 37, бр. 1/2016.
 • Ђерђа, Д., Основе управног права Еуропске уније, Ријека, 2012.
 • Ђерђа, Д., Учинак еуропских правних правила на правно нормирање управног поступка у Хрватској, Зборник Правног факултета у Сплиту, вол. 50, бр. 2/2013.
 • Ђерђа, Д., Поповски, А., Утјецај судске праксе Суда Еуропске уније на хрватско управно право, Зборник Правног факултета у Ријеци, вол. 35, бр. 1/2014.
 • Harbo, T., The Function of the Proportionality Principle in the EU Law, European Law Journal, vol. 16, бр. 2/2010.
 • Hartley, T. C., Темељи права Еуропске заједнице, Ријека, 2004.
 • Herdegen, M., Europarecht, Berlin, Beck, 2017.
 • Јосиповић, Т., Начела Еуропског права у пресудама Суда Еуропске заједнице, Загреб, 2005.
 • Kiefel, S., Markets, Protectionism and Proportionality – Australian and European Perspectives, Paper delivered as The Seventeenth Lucinda Lecture at Monash University on 19. November 2009.
 • Kumm, M., Constitutionalising Subsidiarity in Integrated Markets: The Case of Tobacco Regulation in the European Union, European Law Journal, вол. 12, бр. 4(2006).
 • Negrut, V., The Lisbon Treaty and the New Dimensions of the Principles of Proportionality and Subsidiarity, Acta Universitatis Danubis, вол. 2010, бр. 3/2010.
 • Новак, С., Допустива ограничења слободе кретања радника у интерпретацији Суда Еуропске уније, Загребачка правна ревија, вол. 2, бр. 2/2013.
 • Panomariovas, A., Losis, E., Proportionality: from the concept to the procedure, Jurisprudence, вол. 120, бр. 2/2010.
 • Schwarze, J., Enlargement, the European Constitution, and Administrative Law, The International and Comparative Law Quarterly, вол. 53, бр. 4/2004.
 • Schwarze, J., European Administrative Law, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1992.
 • Simonati, A., The Principles of Administrative Procedure and the EU Courts: an Evolution in Progress?, Review of European Administrative Law, вол. 4, бр. 1/2011.
 • Sindbjerg Martinsen, D., Judicial Policy-making and Europeanization: the Proportionality of National Control and Administrative Discretion, Journal of European Public Policy, вол. 18, бр. 7/2011.
 • Weatherill, S., The Limits of Legislative Harmonization Ten Years after Tobacco Advertising: How the Court’s Case Law has become a “Drafting Guide”, German Law Journal, вол. 22, бр. 3/2011.
Правни извори:
– нормативни акти
 • Charter of Fundamental Rights of the European Union, Official Journal, C 326, 26.10.2012, p. 391–407.
 • Commission Regulation (EC) No 530/2008 of 12 June 2008 establishing emergency measures as regards purse seiners fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude 45 °W, and in the Mediterranean Sea, Official Journal, L 155, 13.06.2008, p. 9–10.
 • Council Regulation (EC) No 2371/2002 of 20 December 2002 on the conservation and sustainable exploitation of fisheries resources under the Common Fisheries Policy, Official Journal, L 358, 31.12.2002, p. 59.
 • Directive 2002/98/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 setting standards of quality and safety for the collection, testing, processing, storage and distribution of human blood and blood components and amending Directive 2001/83/EC, Official journal, L 33, 08.02.2003, p. 30–40.
 • Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts, Official Journal, L 134, 30.04.2004., p. 114–240.
 • European ombudsman, The European Code of Good Administrative Behavior, European Communities, Luxembourg, 2005.
 • Protocol No 2 on the application of the principles of subsidiarity and proportionality, Official Journal, C 115, 9.5.2008.
 • Treaty on European union (Consolidated version), Official Journal, C 202, 7.6.2016.
 • Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version), Official Journal, C 202, 7.6.2016.
– попис анализираних пресуда:
 • Предмет  C-26/62 NV Algemene Transport-en Expeditie Onderneming van Gend & Loos v. Administration fiscale néerlandaise, 1963, European Court Reports-00003.
 • Предмет  C-361/98 Italy v. Commission, 2001, European Court Reports I-385.
 • Предмет C-106/77 Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal SpA.,1978., European Court Reports-00629.
 • Предмет C-11/70 Internationale Handelsgesellschaft mbH v. Einfuhr-und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, 1970, European Court reports-01125.
 • Предмет C-110/97 Netherlands v. Council, 2001, European Court Reports  I-8763.
 • Предмет C-114/76 Bela Mühle v. Grows Farm, 1977, European Court Reports-1211.
 • Предмет C-135/08 Janko Rottman v. Freistaat Bayern, 2010, European Court Reports I-1449.
 • Предмет C-137/09 Marc Michel Josemans v. Burgemeester van Maastricht, 2010, European Court Reports I-13019.
 • Предмет C-150/11 European Commission v. Kingdom of Belgium.
 • Предмет C-161/09 Kakavetsos-Fragkopoulos AE Epexergasias kai Emporias Stafidas v. Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias, 2011, European Court Reports I-915.
 • Предмет t C-173/09 Georgi Ivanov Elchinov v Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa, 2010, European Court Reports I-8889.
 • Предмет C-176/11 HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica, HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na srečo in turizem d.d. v. Bundesminister für Finanzen.
 • Предмет C-181/84 Man Sugar, 1985, European Court Reports-2889.
 • Предмет C-20/12 Elodie Giersch, Benjamin Marco Stemper, Julien Taminiaux, Xavier Renaud Hodin, Joëlle Hodin v. Luxembourg.
 • Предмет C-221/09 AJD Tuna Ltd v Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd and Avukat Generali, 2011, European Court Reports  I-1655.
 • Предмет C-28/09 European Commission v. Republic of Austria.
 • Предмет C-280/93 Germany v. Council, 1994., European Court Reports I-4973.
 • Предмет C-358/12 Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici v. Comune di Milano.
 • Предмет C-364/10 Hungary v. Slovak Republic.
 • Предмет C-367/11 Déborah Prete v. Office national de l’emploi.
 • Предмет C-379/11 Caves Krier Frères Sàrl v. Directeur de l’Administration de l’emploi.
 • Предмет C-421/09 Humanplasma GmbH v Republik Österreich, 2010, European Court Reports I-12869.
 • Предмет C-478/98 Commission v. Belgium, 2000, European Court Reports II-7587.
 • Предмет C-539/11 Ottica New Line di Accardi Vincenzo v. Comune Campobello di Mazara.
 • Предмет C-6/64 Flaminio Costa v E.N.E.L., 1964, European Court Reports 00585.
 • Предмет C-61/12 European Commission v. Lithuania.
 • Предмет C-8/55 Federation Charbonniere de Belgique v. High Autority, 1956, European Court Reports-291.
 • Предмет T-123/99 JT’s Corporation v . Commission, 2000, European Court Reports II-3269.
 • Предмет T-87/98 International Potash Company v. Council, 2000, European Court Reports II-3179.
 • Придружени предмети Markus Stoß (C-316/07), Avalon Service-Online-Dienste GmbH (C-409/07) and Olaf Amadeus Wilhelm Happel (C-410/07) v. Wetteraukreis and Kulpa Automatenservice Asperg GmbH (C-358/07), SOBO Sport & Entertainment GmbH (C-359/07) and Andreas Kunert (C-360/07) v. Land Baden-Württemberg, 2010, European Court Reports I-8069.
 • Придружени предмети Vassiliki Stylianou Vandorou (C-422/09), Vassilios Alexandrou Giankoulis (C-425/09) and Ioannis Georgiou Askoxilakis (C-426/09) v. Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton, 2010, European Court Reports I-12411.