Категорија Савремени правни промет и услуге

КРИВИЧНА И ПРЕКРШАЈНА ОДГОВОРНОСТ ПРАВНИХ ЛИЦА У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 1113-1120 АУТОР(И): Минела Куртовић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Током историје, брз развој привреде и  савремене цивилизације, процес глобализације довео је до пораста друштвено штетних делатности правних лица, што је данас постало…

Детаљније

РАДНОПРАВНА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА ПУТУ СПРЕЧАВАЊА ДЕХУМАНИЗАЦИЈЕ РАДА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 1099-1112 АУТОР(И): Јелена Јанковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Руководећи се ставом да савремени правни промет, у одређеној мери, одваја радни однос од начела хуманизације рада, аутор анализира флексигурност радног ангажовања у…

Детаљније

СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У СЕКТОРУ УСЛУГA

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 1083-1098 АУТОР(И): Јована Брашић Стојановић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Стране директне инвестиције представљају кључни фактор убрзања привредног раста и развоја држава широм света. Економска и правна повезаност и међусобна условљеност различитих…

Детаљније

КОНЦЕПТУАЛНЕ ОСНОВЕ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТИРАЊА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 1069-1081 АУТОР(И): Миливоје Лапчевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду биће указано на растући значај који теорија и пракса јавног буџетирања приписује једноm од најпопуларнијих opeративних оквира рационализације савремених буџетских…

Детаљније

ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ОСУДЕ ЗА ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУП

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 1057-1067 АУТОР(И): Иван Д. Милић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Према основном закону којим се уређује област привредних преступа – Закону о привредним преступима, правне последице осуде могу да наступе под одређеним…

Детаљније

ЛЕГАЛИЗОВАЊЕ ПРОСТИТУЦИЈЕ – ПРОУЧАВАЊЕ СТАЊА КАО ПРЕТПОСТАВКА ДЕЛОВАЊА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 1037-1055 АУТОР(И): Драгана Петровић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Позната као „најстарији занат“ на свету, проституција је и даље једно једино „неквалификовано“ занимање, или професија, у којој жене могу зарадити више од…

Детаљније

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА КАО ФАКТОР КВАЛИТЕТА УСЛУГА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 1017-1036 АУТОР(И): Јелена Вучковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Управљање људским ресурсима је саставни део управљања локалном самоуправом. Оно је део јавне политике која се односи на људе у локалној самоуправи. Управљање…

Детаљније

БАНКАРСКА ТАЈНА – ГРАНИЦЕ ЗАШТИТЕ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 999-1016 АУТОР(И): Зоран Васиљевић, Драгана Васиљевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутори у раду анализирају институт банкарске тајне и са приватноправног и са јавноправног аспекта. Банкарска тајна представља значајну установу банкарског права…

Детаљније

ПОСТОЈИ ЛИ СИГУРАН ПРАВНИ ПРОМЕТ НЕКРЕТНИНА У РЕПУБЛИЦИ ХРВАТСКОЈ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 971-998 АУТОР(И): Јакоб Накић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор се у раду бави проблемом сигурне купње некретнина у Републици Хрватској и поставља питање да ли такова куповина уопће постоји. Шаролика је…

Детаљније

ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ КАО КОРЕКТИВ У СЛУЖБИ ЗАШТИТЕ НЕКРЕТНИНЕ ОВРШЕНИКА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 951-970 АУТОР(И): Габријела Михелчић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Ауторица проматра категорију (начело) пропорционалности које се појављује као коректив у пракси Еуропског суда за људска права и Суда Еуропске уније када се…

Детаљније