РАДНОПРАВНА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА ПУТУ СПРЕЧАВАЊА ДЕХУМАНИЗАЦИЈЕ РАДА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 1099-1112

АУТОР(И): Јелена Јанковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.1099J

САЖЕТАК:

Руководећи се ставом да савремени правни промет, у одређеној мери, одваја радни однос од начела хуманизације рада, аутор анализира флексигурност радног ангажовања у тзв. „платформској“ економији, са аспекта могућности стварања новог концепта радног односа. У ери када нетипично постаје типично, креатори политике запошљавања и радничког заштитног законодавства треба да буду припремљени за изазов промене структуре радне снаге који ће „виртуелни“ свет рада ставити пред њих. Стварање етички легитимних политика за спречавање дехуманизације рада у веб радном окружењу, захтева ребалансирање  шеме послодавац – запослени. Следствено томе, циљ овог рада је анализа могућих решења које би раднике у „платформској“ економији учинила једнако видљивим као и раднике у традиционалном запослењу. Свакако, треба ограничити, претерана, очекивања да ће спречавање дехуманизације рада у веб окружењу обезбедити стабилност запослења, без утицаја других фактора, али се може очекивати, да ће се бар у одређеној мери,  променити мрачни сценарио прикривања личног карактера рада.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

дехуманизација рада, „платформска“ економија, флексигурност, радни однос.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Aloisi, A., Commoditized Workers: Case Study Research on Labor Law Issues Arising from a Set of on-Demand/Gig Economy Platforms, Comp. Labor Law & Pol‘y Journal, Vol. 37/2016.
 • Bodie, M. T., Lessons from the Dramatists guild for the Platform Economy, The University of Chicago Legal Forum, 2017.
 • Givord, P., Maurin, E., Changes in job security and their causes: An empirical analysis for France, 1982 – 2001, European Economic Review, No. 48/2004.
 • Davidson, N. M., Infranca, J. J., The Sharing Economy as an Urban Phenomenon, Yale Law & Policy Review, No. 34/2016.
 • El Mansour, B., Dean, J. C., Employability Skills as Percived by Employers and University Faculty in the Fields of Human Resource Development (HRD) for Entry Level Graduate Jobs, Journal of Human Resource and Sustainability Studies, No. 4/2016.
 • Lobel, O., The Law of the Platform, Minnesota Law Review, Vol. 101/2016.
 • Lobel, O., The Gig Economy & The Future of Employment and Labour Law, University of San Francisco Law review, Vol. 51, Issue 1/2017.
 • Marphy, M., Cities as the Original sharing Platform: Regulation of the New „Sharing“ Economy, Journal of Bussines & Technology Law, Vol. 12, No. 1/2016.
 • Међународна организација рада  http://www.ilo.org/global/lang–en/index.htm
 • Sen, A., Work and rights, International Labour Review, Vol. 139, No. 2/2000.
 • Felstiner, A., Working the Crowd: Empolyment and Labor Law in the Crowdsourcing Industry, Berkeley Journal of Employment and Labor Law, Vo. 32, issue 1/2011.
 • Finck, M., Ranchondas, S., Sharing and the City, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 49/2016.
 • Calo, R., Rosenblat, A., The Taking Economy: Uber, Information, and Power, Columbia Law Review, Vol. 117/2017.