ЛЕГАЛИЗОВАЊЕ ПРОСТИТУЦИЈЕ – ПРОУЧАВАЊЕ СТАЊА КАО ПРЕТПОСТАВКА ДЕЛОВАЊА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 1037-1055

АУТОР(И): Драгана Петровић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.1037P

САЖЕТАК:

Позната као „најстарији занат“ на свету, проституција је и даље једно једино „неквалификовано“ занимање, или професија, у којој жене могу зарадити више од мушкараца. Вековима осуђиванa са моралног и законског аспекта, ова врста комерцијалне делатности је првобитно била ограничена само на жене, на њихово кажњавање. Међутим, последњих година се све чешће говори и о мушкој проституцији. У свим дефиницијама очигледно различите преференције, садржана је иста карактеристика – у најопштијем смислу, реч је о „активностима давања и примања сексуалних услуга за новац“ – ступање у сексуални однос између проститутке и купца њених услуга постаје средство за стицање материјалне користи. корист, тј. профит – то је оно што мотивише овако друштвено негативно понашање, и објашњава разлоге њене значајне присутности у савременом друштву. У раду се посебно указује на тесну, органску везу између проституције и криминала, уз напомену да се проституција често повезује са ширењем сексуално преносивих болести, са уличним насиљем, илегалним коцкањем, дрогама… Сама та делатност се, по правилу врши у комбинацији са трговином људима, заснивањем ропског односа, кријумчарењем миграната. Аутор подвлачи – реч је о озбиљном друштвеном, моралном, правном, безбедносном, економском проблему … о веома комплексној и узнемиравајућој стварности. Шта чинити да се садашњи негативни трендови на овом плану зауставе? Из ове опште позиције, у савременим законодавствима искристалисала су се три решења: криминализација, декриминализација и легализација проституције. Можда, или делимично као одговор, да аргументи за легализацију проституције полако, али сигурно постају све убедљивији, тако да се, истиче аутор, справом може очекивати њена легализација и у нашем друштву.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

проституција, легализација, правна и здравствена контрола, криминализација, декриминализација.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Baer, J. A., Women in American Law: The Stuggle Toward Equality from the New Deal to the Present, 3d. ed. 2002.
 • Bingham, M., Nevada Sex Trade: A Gamble for the Workes, Victoria U. of Wellington L. Rev., no. 18/1988.
 • Giobbe E., Confronting the Liberal Lies About Prostitution in Living with Cintradictions: Ciontroversies in Feminist Social Ethic, 1994.
 • Grana, S. J., Women and Justice, 2d ed. 2010.
 • Day, S. et. al., Prostitution Policy in Europe: A Tome of Change?, Feminist rev., no. 78/2001.
 • Делибашић, В., У канџама проституције, кривичноправни аспект проституције, Београд, 2010.
 • Drexler, J. N., Governments Role in Turning Tricks: The Worlds Oldest Profesion in the Netherlands and the United States, 15. Dick. J. Inti L., no. 15/1996.
 • Игњатовић, Ђ., Шкулић, М., Организовани криминалитет, Београд, 2010.
 • Lehti, M., Aromaa, K., Trafficking for Sexual Exploatation, Crime&Justice, no. 34/2006.
 • MacKinnon, C. A., Womens Lives – Mens Laws, 2005.
 • Mossman, E., International Approaches to Decriminalising or Legalising Prostitution, 11/2007, http://www.justice.govt.nz/policy/commercial-property-and-regulatory/prostitution /prostitution-law-reviev-commitee/publications/international-approaches/documents/repirt.pdf.
 • Nussbaum, M. C., Whether from Reason Prejudice: Taking Money for Bodily Services, J. Leg. Stud., no. 27/1998.
 • Peterson- Iyer, K., A Feminist Etical Analysis, J. Feminist Stud. Religion, no. 3/1998.
 • Ritter K., Swedens Prostitution Law Attracting World Interest, Seattle Times, Mar. 16, 2008.
 • Ritter K., World Takes Notice of Swedish Prostitute Laws, Indep. Mar. 17, 2008, http://www.ondependent.co.uk/news/world/europe/world-takes-notice-of-swedish-prostitute-laws-796793.html. приступљено 12. 05. 2014.
 • Sieberg K. K., Criminal Dilemmas: Understanding and Preventing Crime, 2d. ed, 2005.
 • Stout, J. R., Tanana, T., Could California Reduce AIDS vy Modeling Nevada Prostitution Law?, San Diego Just. J., no. 2/1994.
 • Thompson, S. E., Prostitution – A choice ignored, 21 Womenʹs Rights, L. Rep., 2000.
 • Fleoss, H., Labi, N., In Defens of Prostitution, OCT-Legal. Aff. 2003.
 • Whitebread, C. H., Freeing Ourselves from the Prohibition Ide in the Twenty-First Century, Suffolk U. L. REv., no. 33/2000.
 • Waltman, M., Prohibiting Purchase of Sex in Sweden: Impact, Obtacles Potential, and Supporting Escape, Stocholm Univ. Dept of Political Sco., Working Paper, no. 3/2010.
 • Кривичнi законик Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016).