Категорија Савремени правни промет и услуге

МЕДИЦИНСКО ОДШТЕТНИ АСПЕКТ ОПЋЕ УРЕДБЕ ЕУРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И ВИЈЕЋА (GDPR)

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 627-637 АУТОР(И): Бланка Качер Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Овај рад открива и анализира једну правну празнину, коју Уредба није попунила. Наравно да није нужно да се тај проблем ријеши Уредбом, но…

Детаљније

ИНФОРМИСАНИ ПРИСТАНАК НА УЧЕШЋЕ У МЕДИЦИНСКОМ ИСТРАЖИВАЊУ: ОСТВАРЕЊЕ ПОСТАВЉЕНИХ НОРМАТИВНИХ ЗАХТЕВА У ПРАКСИ И ПУТ КА ЊЕГОВОМ УНАПРЕЂЕЊУ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 607-626 АУТОР(И): Драгица Живојиновић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Информисани пристанак испитаника на учешће у медицинском истраживању израз је уважавања аутономије појединца и његовог права на телесни и психички интегритет. У правним…

Детаљније

КАТЕГОРИЈЕ ПУНОЛЕТНИХ ЛИЦА КОЈА НИСУ У СТАЊУ ДА ПРИСТАНУ НА КЛИНИЧКА ИСПИТИВАЊА У КОЈИМА УЧЕСТВУЈУ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 593-605 АУТОР(И): Нина Планојевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет рада је утврђивање категорија пунолетних лица, која би се могла сматрати субјектима који нису у стању да дају сагласност на учешће у…

Детаљније

ПЕРСОНАЛНА АСИСТЕНЦИЈА И РЕГУЛАТИВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 581-592 АУТОР(И): Радоје Брковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Персонална асистенција као једна од услуга социјалне заштите има за циљ помоћ грађанима, односно помоћ посебној категорији грађана – особама са  инвалидитетом. Имајући…

Детаљније

ИНСТИТУТИ И МЕХАНИЗМИ СТВАРИВАЊА ПРАВА НА ДОСТУПНОСТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 549-579 АУТОР(И): Зоран Павловић, Милан Дакић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Полазећи од значаја омогућавања доступности здравствене службе као услова остварења квалитетне здравствене заштите, те индикатора који указују да је из корпуса…

Детаљније

ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ КАО УСЛУЖНА ДЕЛАТНОСТ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 533-545 АУТОР(И): Ратомир Антоновић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Традиционално схватање услуге и услужне делатности се везивало претежно за пружање одређених занатских и услуга неинтелектуалног карактера. Савремене тенденције и продор принципа тржишне…

Детаљније

БИХЕЈВИОРАЛНО ИНТЕРВЈУИСАЊЕ КАО УСЛУГА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 521-532 АУТОР(И): Стефан Алексин Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду описујемо посебну услугу која се све више примењује у пракси. Услуга професионалне селекције кадрова представља услугу новијег датума, која се појавила…

Детаљније

О ПОТРЕБИ ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈЕ ПИСАЊА ЗАКОНА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 511-519 АУТОР(И): Драгана Ћорић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду укратко дајемо наше разлоге за установљавање посебне професије – пружаоца услуге експертске израде нацрта закона. Процес законописања је далеко компликованији…

Детаљније

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ОД СТРАНЕ УДРУЖЕЊА ЕСТРАДНИХ УМЕТНИКА И ИЗВОЂАЧА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 491-509 АУТОР(И): Драган Батавељић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор у раду анализира специфичну врсту услуга, које пружају удружења естрадних уметника и извођача, с обзиром да је то доста неистражена област, да…

Детаљније

ПРАВНИ АСПЕКТИ УГОВОРА О ФРАНШИЗИНГУ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПРОМЕТ ПРАВА ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 477-489 АУТОР(И): Његослав Јовић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Резиме Предмет овог рада су правни аспекти уговора о франшизингу који се односе на промет права индустријске својине. Уговор о франшизингу је неименовани…

Детаљније