РАЗЛОЗИ PRO ET CONTRA ДОНОШЕЊА ХРВАТСКОГ ГРАЂАНСКОГ ЗАКОНИКА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 819-833

АУТОР(И): Хрвоје Качер, Бланка Качер

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.819K

САЖЕТАК:

Иако нема нечега што би било (објективно) лоше у приступању раду на хрватском грађанском законику, на њему се (још увијек) не ради и пријети реална опасност да Република Хрватска постане (јединствен) примјер државе чланице ЕУ, с традицијом припадања континентално-еуропском правном кругу далеко прије тога чланства, али без својег грађанског законика. Највећа предност је огроман ауторитет који грађански законици имају и ради којега ауторитета (иако формално нема запрека да се ради друкчије) једноставно не долазе у обзир пречесте промјене које су, нажалост, својствене хрватском позитивном праву и које као такве угрожавају и правну сигурност и владавину права. С друге стране, уобичајене излике као што је недостатак новца и/или кадрова овдје уопће не стоје, уопће нису правно релевантне.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

хрватски грађански законик, предности, недостаци, правна сигурност.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Архива Хрватског сабора, Законодавна база података, Информацијско – документацијска служба Хрватског сабора, Загреб. Доступно на: www.sabor.hr-[15.03.2017.].   
 • Вукас, Б., Матић И., Знанствени допринос проф. др. сц. Петра Симонетија цивилистичкој правној баштини и повијести права, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, волумен 37, бр. 1/ 2016.
 • Вуковић, М., Правила грађанских законика с накнадним прописима, судском праксом, напоменама и подацима из литературе, Загреб, 1961.
 • Гавела, Н. и др., Теоријске основе грађанског права – Грађанско право и припадност хрватског правног поретка у континенталноеуропском правном кругу, Загреб, 2005.
 • Гавела, Н., Тезе за израду хрватског грађанског законика, Законитост, бр. 5/1992.
 • Гавела, Н., Грађанско право у Хрватској и континенталноеуропски правни круг – у поводу 140. Годишњице ступања на снагу ОГЗ у Хрватској, Зборник Правног факултета у Загребу, бр. 4/1994.
 • Гавела, Н., Грађанскоправни садржаји у хрватском правном суставу и њихова примјена, Зборник Правног факултета у Загребу, бр. 6/2001.
 • Дрино, Џ., et al. Аустријски грађански законик (1811-2011), Тузла, 2014.
 • Деренчин, М., Тумач к обчему Аустријском грађанском законику, (Књига III), Загреб, 1880-1883.
 • Жувела М., Закон о начину примјене правних прописа донесених прије 6. травња 1941, Информатор, бр. 3951/1992.
 • Кацига, Х,. (2012). Валтазар Богишић и кодификација имовинског права у Црној Гори,. Сплит (дипломски рад – непублицирано).
 • Кларић, П., Ведриш, М., Грађанско право, Загреб, 2014.
 • Code civil des Français; Code Napoléon. Доступно на: Code civil des français: éd. originale et seule officielle | Gallica, gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1061517 [10.03.2017.].  
 • Мауровић, И., Настојања и покушаји да се реформира ОГЗ, 1940.
 • Павићевић, Б., Шуковић, М., Вукчевић, Д., К. & Борозан Ђ., Валтазар Богишић, Изабрана дјела – ТОМ 1-4. Подгорица – Београд, 2004.
 • Перишин, Т., Има ли Еуропска унија овласт регулирати приватно (посебице уговорно) право, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Загребу, Вол. 62, бр. 5-6/2012.
 • Правни лексикон, Лексикографски завод Мирослав Крлежа, Загреб, 2007.
 • Радовчић, В., Покушај кодификације грађанског права у старој Југославији, у: радови Завода за хрватску повијест Филозофског факултета Свеучилишта у Загребу вол. 7, бр. 1/1975.
 • Рушнов, А., Тумач к обчему Аустријском грађанском законику, Загреб.
 • Сакић, С., Ландоови принципи као облик хармонизације комунитарног права, магистарски рад, Сарајево, 2009, (непублицирано).