Категорија 2022

PERSONAE DRAMATIS У ДРАМИ „ЈЕРМА“ ФЕДЕРИКА ГАРСИЈА ЛОРКЕ

Липар 77 (2022), (стр. 243-256) АУТОР(И): Верка Г. Карић Е-АДРЕСА: verka_karic@yahoo.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет рада јесте представљање лика Јерме у оквиру истоимене драме Федерика Гарсије Лорке (Yerma, 1934). Ослањајући се на модерне драмске теорије, тумачи се…

Детаљније

ПЕЛИКАН КАО ИСТОРИЈСКА РЕФЕРЕНЦА ЧАРЛСА I У „РОМАНУ О ЛОНДОНУ“ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ

Липар 77 (2022), (стр. 233-241) АУТОР(И): Никола Пеулић Е-АДРЕСА: nikolapeulic1@hotmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду је расветљен семантички распон бестијаријумске фигуре пеликана у Роману о Лондону Милоша Црњанског. Прозирност лондонског света овладава животињом као таквом и око…

Детаљније

КАКО САМОСТАЛНО УЧИТИ ЈЕЗИК ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСА: ТЕОРИЈСКИ И ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ

Липар 77 (2022), (стр. 213-232) АУТОР(И): Младен Г. Милосављевић Е-АДРЕСА: mladenmilosavljevic7@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Променом аспеката живота под утицајем савремених технологија које се развијају израженом брзином једнако је захваћено поље лингвистике и наставе језика. У овом раду…

Детаљније

СЛИКА МЕДИТЕРАНА У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ: „ВЕНЕЦИЈА“ ВЛАДИМИРА ПИШТАЛА

Липар 77 (2022), (стр. 203-211) АУТОР(И): Милица Г. Перић Е-АДРЕСА: milica.peric991@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Сагледавање карневала и комедије дел арте, као кључних тековина Медитерана, његова метонимијска представа на примеру Венеције, те виђење овог феномена као извора свих…

Детаљније

У ПОТРАЗИ ЗА „НАУЧНИМ РЕВОЛУЦИЈАМА“: СЕМИОТИЧКИ, ИНФЕРЕНЦИЈАЛНИ И КОГНИТИВНО-ИНФЕРЕНЦИЈАЛНИ МОДЕЛ КОМУНИКАЦИЈЕ

Липар 77 (2022), (стр. 189-181) АУТОР(И): Марија Ж. Ненадић Е-АДРЕСА: mnenadic33@yahoo.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет овог прегледног рада јесу три модела комуникације која су била доминантна током претходног столећа – семиотички, инференцијални и когнитивно-инференцијални модел. Представљајући реномиране…

Детаљније

КИБЕР-ПРОСТОР И КИБЕР-СУБЈЕКТИВИТЕТ: „СЛУЧАЈ НЕУРОМАНТ“

Липар 77 (2022), (стр. 173-188) АУТОР(И): Jелена Р. Вилотијевић Е-АДРЕСА: jelena.vilotijevic93@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У постмодeрном, технологизованом свету начин на који се стварност конструише и остварује постаје кључно питање. Kао један од потенцијалних одговора, класична кибер-панковска научна…

Детаљније

ИСТОРИЈА ЈЕЗИЧКОГ ТЕСТИРАЊА

Липар 77 (2022), (стр. 163-171) АУТОР(И): Драгана Ж. Мирчић Панић Е-АДРЕСА: dragana.mircic@pravnifakultet.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду који следи биће приказана историја развоја језичког тестирања у светлу различи- тих, својевремено владајућих теорија о природи, усвајању и употреби…

Детаљније

ОБЛИЦИ ПОБУНЕ У САМОКОВЛИЈИНОЈ И АНДРИЋЕВОЈ ПРОЗИ

Липар 77 (2022), (стр. 151-161) АУТОР(И): Бранка У. Тодоровић Е-АДРЕСА: brankat597@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се успоставља веза између Самоковлијиног јунака Јахијела Данитија из припо- вијетке Давокова прича о Јахијеловој побуни (1953) и Андрићевог јунака кмета…

Детаљније

ПОПУЛАРНА КУЛТУРА И ФОРМАЦИЈЕ ДРУШТВЕНОГ ПОВЕЗИВАЊА ДРАМСКИХ ЛИКОВА ХАРОЛДА ПИНТЕРА

Липар 77 (2022), (стр. 99-121) АУТОР(И): Сања Рафаиловић Е-АДРЕСА: eossbg@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Тема овог рада је дефинисање појма популарне културе и утврђивање утицаја исте на формације друштвеног повезивања драмских ликова Харолда Пинтера. Први део рада ослања…

Детаљније