Категорија 2022

МОЖЕ ЛИ СЕ РЕЋИ У „БОЉШОМ ТЕАТРУ“?

Липар 77 (2022), (стр. 271-280) АУТОР(И): Жарко Б. Вељковић Е-АДРЕСА: sapphousatthis@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Транскрибујући назив позоришта у Москви Большой театр, норма српског језика се од промене Бољшој теат(а)р, с ген. Бољшоја театра (1960) полако окренула ка…

Детаљније

АНАЛИЗА ДРАМЕ „МУВЕ“ ЖАНА ПОЛА САРТРА ПРЕМА МИТОЛОШКО-РИТУАЛНОЈ КРИТИЦИ

Липар 77 (2022), (стр. 257-270) АУТОР(И): Теодора С. Илић Е-АДРЕСА: teodora.ilic1@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет рада је анализа драме Муве (Les Mouches) аутора Жана Пола Сартра, објављене 1943. године. У раду се полази од дефинисања митолошко-ритуалне теoрије…

Детаљније