Категорија 2022

ЛИМИТ ОДГОВОРНОСТИ ДРУМСКОГ ПРЕВОЗИОЦА ЗА ШТЕТУ КОЈА ЈЕ НАСТАЛА НА РОБИ – НОВА ПРАВИЛА ДОМАЋЕГ ЗАКОНОДАВСТВА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 135-148 АУТОР(И): Мирјана Кнежевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Међународни друмски превоз робе је регулисан правилима Конвенције о уговору за међународни превоз робе друмом (CMR), која је мењана Протоколом уз Конвенцију о…

Детаљније

ОДРЕЂИВАЊЕ МЕРОДАВНОГ ПРАВА ЗА УГОВОР О ФРАНШИЗИНГУ – НЕКОЛИКО НАПОМЕНА ИЗ УГЛА МЕЂУНАРОДНОГ ПРИВАТНОГ ПРАВА СРБИЈЕ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 113-134 АУТОР(И): Славко Ђорђевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Овај рад се бави одређивањем меродавног права за уговор о франшизингу са елементом иностраности. Процес одређивања меродавног права започиње квалификацијом, што значи да…

Детаљније

ПОЈАМ ПРЕДУЗЕЋА У ПРАВУ КОНКУРЕНЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 99-111 АУТОР(И): Стефан Шокињов Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предузећем се у праву конкуренције сматра сваки ентитет који обавља привредну делатност без обзира на правни статус и начин финансирања. Под привредном делатношћу…

Детаљније

ЗАДРУЖНА РЕВИЗИЈА КАО СПЕЦИФИЧНА ПРИВАТНА И КОМЕРЦИЈАЛНА УСЛУГА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 73-97 АУТОР(И): Љубиша Дабић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет истраживања је услуга задружне ревизије. Циљ рада је да се истражи да је услуга задружне ревизије специфична приватна и само у основи…

Детаљније

ПИЛОТАЖА КАО ПОМОЋНА УСЛУЖНА ДЕЛАТНОСТ У ПЛОВИДБИ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 59-71 АУТОР(И): Небојша Јовановић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор се у овом раду бави делатношћу пилотаже, као услугом којом се повећава безбедност пловидбе, како на мору, тако и на унутаркопненим пловним…

Детаљније

МЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГЕ КАО СТРАТЕШКИ ИНСТРУМЕНТ БУДУЋНОСТИ УСЛУЖНОГ ПРАВА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 43-56 АУТОР(И): Јелена Јанковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Овај рад има за циљ да укаже на значај квалитета услуге за будућност услужног права. Наиме, квалитет услуге је кључни дистинктивни фактор који…

Детаљније

УТИЦАЈ РЕГУЛАТИВЕ НА РАЗВОЈ ТРЖИШТА УСЛУГА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 29-42 АУТОР(И): Андреј Мићовић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У новој индустријској стратегији за Европу јединствено тржиште је од пресудне важности као један од темеља индустријског преображаја Европе. Како би јединствено тржиште…

Детаљније

УСЛУЖНО ПРАВО КАО ПОСЕБНА АКАДЕМСКА ДИСЦИПЛИНА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 21-27 АУТОР(И): Срђан Ђорђевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Стрпљивост и истрајност научног истраживања одређене теме требало би да нас претпостављено упућује и на очекивање значајних резултата таквих истраживања. Када се томе…

Детаљније

САДАШЊОСТ И БУДУЋНОСТ УСЛУЖНОГ ПРАВА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 3-20 АУТОР(И): Снежана Миладиновић Дробнич Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Чињеница је да су нормативни и фактички дјелови правног поретка, као дијела друштвеног поретка, у сталном кретању, уобличавању и мијењању. То сваки…

Детаљније