Категорија 2022

РЕГУЛАТИВА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА ОПРЕМАЊА, ТРАНСПОРТА, ЧУВАЊА И УКОПА ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 323-338 АУТОР(И): Нина Планојевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет ауторкиних анализа су прописи којима су у домаћем праву регулисане погребне услуге. У прва два дела рада ауторка утврђује надлежност за пружање…

Детаљније

THE AUSTRALIAN OPEN TENNIS CHAMPIONHIP AND COVID-19 TRAVEL RESTRICTIONS

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 315-320 АУТОР(И): Barrie Goldsmith, Josh Miller Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: The events concerning Novak Djokovic participation at this year’s Australian Open Tennis Championship prompted many questions to be asked and the…

Детаљније

ОБРАЗОВАЊЕ СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 291-313 АУТОР(И): Ненад Ђурђевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Спортски стручњаци играју у савременом спорту централну улогу у обављању спортских активности и спортских делатности и у развитку сваке спортске гране и области…

Детаљније

ОБАВЕЗНО ОСИГУРАЊЕ ПУТНИКА У ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 269-288 АУТОР(И): Зоран Миладиновић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Превоз путника у свим гранама саобраћаја по природи ствари је један вид опасне делатности. Могућност настанка несрећног случаја у јавном превозу путника реална…

Детаљније

VERSICHERBARE RISIKEN IN DEN BEREICHEN SANIERUNG UND REVITALISIERUNG VON ALTBAUTEN

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 251-268 АУТОР(И): Wolfgang Rohrbach Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Das umfangreiche europäische Kulturerbe an Altbauten bzw. Baudenkmälern ist -insbesondere, wenn es sich um prunkvolle Wohn- oder Repräsentationsbauten handelt-, oft mit enormen Investitionslasten…

Детаљније

ПОЈАМ ФИДУЦИЈАРНОГ ПРЕНОСА СВОЈИНЕ КАО РЕАЛНЕ ГАРАНЦИЈЕ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 227-247 АУТОР(И): Александра Павићевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет рада је критичка анализа појма фидуцијарног преноса својине, као специфичне реалне гаранције у савременом упоредном грађанском и привредном праву. Ова правна конструкција…

Детаљније

НАСТАНАК, РАЗВОЈ, САДАШЊОСТ И БУДУЋНОСТ БАНКАРСТВА У ОБАВЉАЊУ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 207-226 АУТОР(И): Мирослав Милосављевић, Јелена Милосављевић Ников Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Значајан сегмент у услужном праву представља банкарство (банкарски систем). Први разлог за то је велика улога коју банкарство има у…

Детаљније

РЕГУЛАТОРНА ПОДРШКА ПЛАТНИМ УСЛУГАМА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ – ОДАБРАНИ ПРЕГЛЕД

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 197-205 АУТОР(И): Милан Палевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У данашњој глобалној економији у току је процес успостављања новог механизма интеграције у областима материјалне производње и услуга, који, заједно са либерализацијом међународних…

Детаљније

QUO VADIS CHF CASE – СТАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ ХРВАТСКОЈ 2022. ГОД. … ИЛИ КАДА ЋЕ БАНКЕ (И ЈОШ НЕКИ) КОНАЧНО СХВАТИТИ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 169-196 АУТОР(И): Хрвоје Качер, Бланка Качер, Фани Милан Остојић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Актуални су поступци пред различитим домаћим и међународним судовима и Међународним судом за рјешавање инвестицијских спорова (ICSID) у…

Детаљније

СТАЊЕ, ПЕРСПЕКТИВЕ И НОРМАТИВНО УРЕЂЕЊЕ ЛОВНОГ ТУРИЗМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 149-165 АУТОР(И): Вeлисaв Maркoвић, Ивана Дамњановић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Ловнотуристичка делатност, у оквиру угоститељских делатности, представља пружање услуга прихвата и смештаја, припремања и услуживања хране, пића и напитака у угоститељским…

Детаљније