Категорија 2022

ГРЕШКЕ У УПОТРЕБИ ОДРЕЂЕНОГ ЧЛАНА ИЗАЗВАНЕ НЕГАТИВНИМ ТРАНСФЕРОМ ТОКОМ УЧЕЊА ТИПОЛОШКИ СЛИЧНИХ ЈЕЗИКА (СЛУЧАЈ ИТАЛИЈАНСКОГ КАО Л2 И ШПАНСКОГ КАО Л3 ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ СРБОФОНИХ ГОВОРНИКА)

Липар 77 (2022), (стр. 77-97) АУТОР(И): Марија Н. Вујовић Е-АДРЕСА: skolalogosbeograd@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У последње три деценије у жижи интересовања лингвиста нашао се трансфер, односно међујезички утицај у вишејезичном контексту. Истраживања у овом пољу су доказала…

Детаљније

(РЕ)КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА ПОЈМА АУТЕНТИЧНОСТИ У САВРЕМЕНОЈ НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Липар 77 (2022), (стр. 47-75) АУТОР(И): Маја М. Андријевић Е-АДРЕСА: maja.andrijevic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се приказују различити приступи појму аутентичности у контексту примењене лингвистике и наставe страних језика. Наведени појам је током више деценија биo…

Детаљније

„СВЕДОЧЕЊЕ ГОЛООТОЧКЕ ЗАТВОРЕНИЦЕ СМИЉЕ ФИЛИПЧЕВ И УТИЦАЈ КОМУНИСТИЧКЕ ИДЕОЛОГИЈЕ НА ЖИВОТ И СТРАДАЊЕ ЈЕДНЕ ПОРОДИЦЕ“

Липар 77 (2022), (стр. 33-45) АУТОР(И): Гордана И. Залад Е-АДРЕСА: gordana.zalad@fpn.bg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду бавићемо се анализом аутентичног сведочења голооточке кажњенице Смиље Филипчев, забележеног методом интервјуа у периоду 2011. до 2013. године. Други извор…

Детаљније

РЕТРОСПЕКТИВНИ ОГЛЕД ЈЕЗИЧКИХ ВЕШТИНА У НАСТАВИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА И СТАТУС ВЕШТИНЕ ПИСАЊА

Липар 77 (2022), (стр. 11-32) АУТОР(И): Бранка Л. Миленковић, Сања Р. Јосифовић-Елезовић Е-АДРЕСА: branka.milenkovic@filum.kg.ac.rs, sanja.josifovic-elezovic@flf.unibl.org Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Познато је да је још почетком двадесетог века настава страног језика проистекла из теоријских постулата и праксе наставе матерњег…

Детаљније

Липар 77 (2022)

Download Full Pdf     (doi:10.46793/LIPAR77)   САДРЖАЈ Студије [11-32] Бранка Л. Миленковић, Сања Р. Јосифовић-Елезовић, РЕТРОСПЕКТИВНИ ОГЛЕД ЈЕЗИЧКИХ ВЕШТИНА У НАСТАВИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА И СТАТУС ВЕШТИНЕ ПИСАЊА (DOI:10.46793) [33-46] Гордана И. Залад, „СВЕДОЧЕЊЕ ГОЛООТОЧКЕ ЗАТВОРЕНИЦЕ СМИЉЕ ФИЛИПЧЕВ И УТИЦАЈ КОМУНИСТИЧКЕ…

Детаљније