Категорија 2021

ДА ЛИ СЕ ЛИДЕРИ РАЂАЈУ ИЛИ СУ НАУЧЕНИ ДА БУДУ ЛИДЕРИ?

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 667-680 АУТОР(И): Јасмина Лабудовић Станковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: За многе истраживаче који се баве лидерством дуго је постојала дилема на релацији да ли се лидери рађају, односно…

Детаљније

ЕКОНОМСКА НЕЈЕДНАКОСТ У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 657-666 АУТОР(И): Нада Тодоровић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду је дат осврт на утицај пандемије на глобална економска кретања, пре свега на економску неједнакост. Пандемија COVID-19 која…

Детаљније

ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВO И ВОДОСНАБДЕВАЊE

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 643-656 АУТОР(И): Предраг Ч. Стојановић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Често се јавно-приватно партнерство предлаже као један од бољих начина установљења одрживог и економски ефикасног коришћења водног богатства. С…

Детаљније

УТИЦАЈ АУТОРСКОГ ПРАВА И ПРАВА КОНКУРЕНЦИЈЕ НА ЗАЧЕТКЕ И УСПОН АМЕРИЧКЕ ФИЛМСКЕ ИНДУСТРИЈЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 627-640 АУТОР(И): Љубица Вујновић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У периоду пре заштите филма ауторским правом, филмски продуценти утицај стичу првенством у неовлашћеном коришћењу и присвајању туђих филмова. На…

Детаљније

УСКЛАЂИВАЊЕ ПРАВА ЖИГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ПРАВОМ ЖИГА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – ИЗМЕНЕ ОДРЕДАБА О НАКНАДИ ШТЕТЕ У НОВОМ ЗАКОНУ О ЖИГОВИМА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 611-626 АУТОР(И): Никола Милосављевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Скупштина Републике Србије је 2020. године у сред кризе настале због пандемије корона вируса усвојила нови Закон о жиговима („Сл.…

Детаљније

ДИГИТАЛНА ИМОВИНА У ПРАВНОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ: ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 595-609 АУТОР(И): Борко Михајловић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Појачан значај и све веће присуство различитих облика дигиталне имовине резултирале су и повећаним интересовањем држава широм света за овај…

Детаљније

NUTRI SCORE: ПРОШИРЕНО ОЗНАЧАВАЊЕНУТРИТИВНE ВРЕДНОСТИ ХРАНЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 581-594 АУТОР(И): Соња Лучић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Европска уредба бр. 1169/2011 садржи правила за информисање потрошача, омогућавајући им тако приступ основним информацијама, као што су декларација о…

Детаљније

ДРЖАВНА ПОМОЋ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ И ИНОВАЦИЈЕ ЗА КОЈУ СЕ ПРЕТПОСТАВЉА ДА ЈЕ КОМПАТИБИЛНА СА УНУТРАШЊИМ ТРЖИШТЕМ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 567-579 АУТОР(И): Стефан Шокињов Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Државна помоћ за истраживање, развој и иновације је врста хоризонталне државне помоћи која је условно компатибилна са унутрашњим тржиштем. У…

Детаљније

ПРОЦЕС ДАЉЕ ХАРМОНИЗАЦИЈЕ ЕВРОПСКОГ ПОТРОШАЧКОГ ПРАВА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 553-566 АУТОР(И): Драган Вујисић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У време успостављања Европских заједница 1957. године није постојала посебна одредба о потрошачкој политици за целу Европу. Тада су индивидуалне…

Детаљније

ОСИГУРАЊЕ ЖИВОТА У КОРИСТ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 535-551 АУТОР(И): Зоран Миладиновић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Осигурање живота у корист трећих лица најзаступљенији је вид осигурања живота за случај смрти. Шта више, у неким правима ова…

Детаљније