Категорија 2021

СИНТАКСИЧКО-СТИЛИСТИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЈЕДИНИЦА БЕЗ ПРЕДИКАТА У РОМАНУ „ТВРЂАВА“ МЕШЕ СЕЛИМОВИЋА

Липар 76 (2021), (стр. 11-23) АУТОР(И):  Јулијана С. Деспотовић Е-АДРЕСА: julijana.stevanovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Циљ рада јесте анализа синтаксичко-стилистичких карактеристика је- зичких конструкција без предиката у роману Тврђава Меше Селимовића. Из корпуса издвојене примере најпре ћемо анализирати…

Детаљније

Липар 76 (2021)

Download Full Pdf     (doi:10.46793/LIPAR76)   САДРЖАЈ Студије [11-23]  Јулијана С. Деспотовић, СИНТАКСИЧКО-СТИЛИСТИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЈЕДИНИЦА БЕЗ ПРЕДИКАТА У РОМАНУ „ТВРЂАВА“ МЕШЕ СЕЛИМОВИЋА (DOI:10.46793) [25-39] Душан М. Пејић, О КАРАКТЕРИСТИКАМА ЕКСПРЕСИВА У РОМАНУ „НАШЕ ТАМНОВАЊЕ“ ЈЕЗДИМИРА ДАНГИЋА (DOI:10.46793) [41-51] Младен В.…

Детаљније

Узданица XVIII 2 (2021)

Download Full Pdf    (doi:10.46793) САДРЖАЈ РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ [11-18] Предраг Б. Ћирић, Марко M. Јеремић, Дарко Б. Ћирић, Нинослав С. Станојловић, Ана П. Вуковић, Куга у Јагодини и Пироту у 19. Веку (DOI:10.46793.011C) [19-33] Емина М. Копас-Вукашиновић, Александра М. Михајловић,…

Детаљније

Наслеђе 50 (2021)

Download Full Pdf     (doi:10.46793/NasKg2150) [13-25] Душан M. Иванић РОМАНТИЧАРСКЕ ПРИПОВИЈЕТКЕ JАКОВА ИГЊАТОВИЋА (DOI:10.46793) [27-46] Горан М. Максимовић, СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ СВЕШТЕНИЦИ И МОНАСИ У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ 18. И 19. ВИЈЕКА (DOI:10.46793) [47-58] Ала Л. Татаренко, МЕТАМОРФОЗЕ ПРОСТОРА И ВРЕМЕНА У…

Детаљније

Гласник права 2 (2021)

Download Full Pdf     (doi:10.46793) НАУЧНИ РАДОВИ [3-20] Милица Маринковић, ПОЈАВА УСЛОВНЕ ОСУДЕ У СЈЕДИЊЕНИМ АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА (DOI:10.46793.003M) [21-36] Аника Ковачевић, УЛОГА МЕДИЈА У ОСТВАРИВАЊУ ПРЕДСТАВНИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (DOI:10.46793.021K) [37-53] Јакуб Лековић, УСТАВНИ ДИЗАЈН ПОЛОЖАЈА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ ТУРСКЕ…

Детаљније

Етноботаника 1 (2021)

Download Full Pdf     (doi:10.46793/EtnBot21) [1-16] Marija Marković, Dejan Pljevljakušić, Vesna Stankov Jovanović, Ethnopharmacological application of common agrimony (Agrimonia eupatoria) in the Pirot County (Serbia) / Етнофармаколошка употреба петровца (Agrimonia eupatoria) у Пиротском округу (Србија) (DOI:10.46793) [17-31] Dimitar S. Dimitrov,…

Детаљније

О ФИНАНСИЈСКОЈ АУТОНОМИЈИ НИЖИХ ТЕРИТОРИЈАЛНО-АДМИНИСТРАТИВНИХ ЈЕДИНИЦА ОД 1919. ДО 1929. ГОДИНЕ – ПРИЛОГ ПОИМАЊУ ПОСТОЈАЊА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ПЕРИОДУ ПРИМЕНЕ ВИДОВДАНСКОГ УСТАВА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 707-719 АУТОР(И): Војислав Бачанин Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У погледу оцењивања самоуправе општина, срезова и области, прокламоване Видовданским уставом и пратећим законским актима, присутни су дивергентни ауторски ставови.…

Детаљније

СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У АКТУЕЛНИМ УСЛОВИМА ПОСЛОВАЊА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 693-706 АУТОР(И): Јована Брашић Стојановић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У фокусу рада јесте анализа прилива и одлива страних директних инвестиција у Републици Србији у актуелним условима пословања обележеним…

Детаљније

ИНСТРУМЕНТИ РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ БУЏЕТСКОГ СИСТЕМА УЈЕДИЊЕНОГ КРАЉЕВСТВА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 681-691 АУТОР(И): Миливоје Лапчевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду биће анализирани различити аспекти савремених покушаја реформисања система финансијског управљања у Уједињеном Краљевству. Традиционални модел јавног буџетирања…

Детаљније