ЂЕНЕРАЛ ЂОРЂЕ (ЈОВАНА) МИХАИЛОВИЋ КОМАНДАНТ ШУМАДИЈСКЕ ДИВИЗИЈЕ I ПОЗИВА У ПРВОМ БАЛКАНСКОМ РАТУ

Шумадијски анали 11 (2021) (стр. 61-82) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S):  Славољуб Станковић Тале

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SAnali17.11.061S

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Ђорђе Ј. Михаиловић био је елитни официр српске војске у доба Кнежевине/Краљевине Србије. До данас о њему је објављена само енциклопедијска биографска одредница. Са својим шураком инжењерским капетаном I класе (пуковником) Петром А. Прокићем и пашеногом пуковником Богданом М. Дамјановићем били су завереници у Мајском преврату 1903. године. Пашеног професор Софроније Симић био је брат од тетке-ујака са поручником (ђенералом) Петром Живковићем. Пашеног пуковник Антоније Милошевић страдао је у Церској бици. Ово је прво представљање потпуније биографије овог српског ђенерала уочи 110. годишњице Кумановске битке, након које је и понео овај чин.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Ђорђе Ј. Михаиловић, ђенерал, Мајски преврат, балкански ратови.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Денда. Д., Михајловић Ђорђе, Српски биографски речник 6, Мар- Миш, Нови Сад 2014, 891-892.
  • Група аутора., Први балкански рат 1912-1913 (операције српске војске), прва књига, ИИЈНА Београд 1959, 420, 894, 873-874.
  • Станковић. С. Т., ,,Инжењерски пуковник Петар (Аћима) Прокић (Крагујевац, 20. 06. 1875-03. 02. 1952, Београд), завереник из Мајског преврата, двоструки витез Ордена Карађођеве звезде..,“ Научни скуп са међународним учешћем Наука и савремени универзитет 9 (НИСУН 9), Философски   факултет   Ниш   09.   11.   2019; ,,Први   управитељи вароши Ниша“ Међународни научни скуп Наука и савремени универзитет 4 (НИСУН 4), Философски факултет Ниш 14-15. 11. 2014; ,,Аћим П. Прокић (Горња Шаторња код Тополе, 1832-12. 01. 1918, Крагујевац), несвакидашња биографија чиновника-прилог проучавању развоја државности Кнежевине/Краљевине Србије у XIX веку“, Научно- стручни скуп Крагујевац – прва престоница модерне Србије 1818-1841. године, Крагујевац 13. 02. 2018; ,,Мајски преврат 1903. и породица Аћима П. Прокића“, Шумадијски анали 10, Историјски архив Шумадије у Крагујевцу, Крагујевац 2020, 49-63.