КРАГУЈЕВАЧКА ВАРОШКА ТРОШАРИНА

Шумадијски анали 11 (2021) (стр. 36-48) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Нада Љушић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SAnali17.11.036LJ

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Доношењем Закона о варошкој трошарини у Београду 1884. године Општина града Београда добила је од Владе Краљевине Србије овлашћење у погледу комуналних делатности и других радова неопходних за здравље становништва, а у вези са тим и оснивање варошке трошарине, као нове врсте пореза, која се наплаћивала на извесне производе при њиховом уношењу у град, што је утицало на брже уређење и улепшавање града. Истим законом омогућено је установљавање трошарине и у другим варошима, у складу са потребама и могућностима. Захваљујући томе, 16. јула 1898. године основана је Крагујевачкаварошка трошарина. Уводни део текста објашњава значење појмова трошарина и трошарински предмети, када је и зашто уведена.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

трошарина, трошарински предмети, варошка трошарина, закон о трошарини, устројство, Крагујевачка градска трошарина, Управа крагујевачке трошарине, буџет, приходи и расходи

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: