Категорија 2021

Predlog realizacije razvodnih postrojenja velikih data centara / Implementation Proposal of Substations for a Large Data Centres

Energija, ekonomija, ekologija, 1, XXIV, 2022, (str. 1-7) АУТОР(И): Ivan Vujović, Zoran Stojanović, Željko Đurišić Е-АДРЕСА: ivanvu@t-com.me Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Veliki Data Centri (DC-i) zahtijevaju značajnu količinu električne energije koja omogućava neprekidno i kvalitetno napajanje opreme…

Детаљније

Узданица XIX 1 (2022)

Download Full Pdf    (doi:10.46793) Душко Р. Топаловић, Студијски боравак Сретена Аџића и Јована Милијевића у Шведској и Норвешкој 1898‒1899. године doi:10.46793.007T 7-17 Нада M. Крњаић-Цекић, Српска краљевска Велика школа 1863‒1905. doi:10.46793.019KC 19-34 Александар С. Николић, Семантичка анализа српских партикула…

Детаљније

ХРОНИКА ОНЛАЈН-КОНФЕРЕНЦИЈЕ МАРИЈА СКОЛДОВСКА-КИРИ – АКЦИЈЕ ЗА ВРЕМЕ НЕМАЧКОГ ПРЕДСЕДАВАЊА ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ (MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS 2020 GERMAN PRESIDENCY ONLINE CONFERENCE) И РАДИОНИЦА У ОКВИРУ ПРОГРАМА „МЛАДИ ПРЕДУЗЕТНИЦИ У НАУЦИ” (YOUNG ENTREPRENEURS IN SCIENCE)

Липар 76 (2021), (стр. 269-271) АУТОР(И): Јелена Павловић Јовановић Е-АДРЕСА: jelena.pavlovic@filum.kg.ac.rs, jelena.pavlovic.krusevac88@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: КЉУЧНЕ РЕЧИ: ЛИТЕРАТУРА:

Детаљније

ХРАМ СЕЋАЊА

Липар 76 (2021), (стр. 231-236) АУТОР(И): Јелена Марићевић Балаћ Е-АДРЕСА: jelena.maricevic@ff.uns.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: КЉУЧНЕ РЕЧИ: ЛИТЕРАТУРА:

Детаљније

ГОРАН СКРОБОЊА И ДЕН СИМОНС: ЧАС ИМАГОЛОГИЈЕ

Липар 76 (2021), (стр. 217-228) АУТОР(И): Милош Д. Михаиловић Е-АДРЕСА: m.m.zeon@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Циљ овог рада јесте проучавање односа између Горана Скробоње и Дена Симонса, као и Скробоњиног дуга англоамеричкој жанровској прози. За предмет разматрања узели…

Детаљније