Категорија 2021

ПОРТРЕТИ ЦАРА КАРЛА IV У КАРЛШТЕЈНУ

Липар 76 (2021), (стр. 165-179) АУТОР(И): Сенка Стојковић Е-АДРЕСА: stojkovic.senka@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Фокус рада су портрети цара Карла IV настали у другој половини XIV века у његовој утврђеној владарској резиденцији, Карлштејну у близини Прага. Сакрални фокус…

Детаљније

АНАЛИЗА СОЛО ПЕСМЕ НА СТИХОВЕ ЈОХАНА ВОЛФГАНГА ГЕТЕА У ОДАБРАНИМ ДЕЛИМА ВОЛФГАНГА АМАДЕУСА МОЦАРТА, ЛУДВИГА ВАН БЕТОВЕНА И ФРАНЦА ШУБЕРТА

Липар 76 (2021), (стр. 149-164) АУТОР(И): Сања Р. Пантовић, Мирко Р. Јеремић Е-АДРЕСА: sanja.pantovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Историја музике указује на чињеницу да је вокална музика од XV до XIX века била концентрисана на изражавање емоција композитора.…

Детаљније

УТИЦАЈ ЕЛЕМЕНАТА ИНТЕРКУЛТУРНОСТИ И ИНТЕРКУЛТУРНОГ ОБРАЗОВАЊА НА РАЗВОЈ ИНТЕРКУЛТУРНЕ ОСВЕШЋЕНОСТИ И ФОРМИРАЊЕ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА НОВОПАЗАРСКИХ ШКОЛА

Липар 76 (2021), (стр. 137-147) АУТОР(И): Аднан Х. Бјелак Е-АДРЕСА: adnan_bjelak@msn.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Циљ анализе јесте потврђивање хипотезе да елементи интеркултурности и интеркултурног образовања утичу на развој интеркултурне освешћености и формирање целокупне личности ученика новопазарских школа.…

Детаљније

РАЗВИЈАЊЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ У ИНСТИТУЦИОНАЛНОМ КОНТЕКСТУ

Липар 76 (2021), (стр. 125-135) АУТОР(И): Јована Ж. Бојић Е-АДРЕСА: jovanabojic1@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Циљ овог рада јесте да укажемо на начин на који се одвија интеракција у институционалном контексту између наставника и ученика, али и између…

Детаљније

СТИЛИСТИЧКА АНАЛИЗА КОМПОЗИЦИЈЕ, ЛЕКСИКЕ И ТУЂЕГ ГОВОРА У ПЕСМИ „ЖЕНИДБА БЕГА ЉУБОВИЋА“ ХАЏИ РАДОВАНА БЕЋИРОВИЋА ТРЕБЈЕШКОГ

Липар 76 (2021), (стр. 113-124) АУТОР(И): Арсеније М. Сретковић Е-АДРЕСА: arsenijekg034@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду разматрају се стилистичке особености епске песме Женидба бега Љубовића Радована Бећировића. Анализом су обухваћени композиција, лексика и туђи говор. Циљ…

Детаљније

ТРОП ВОЗА КАО СИМБОЛ ТРАУМЕ У КЊИЖЕВНОСТИ ХОЛОКАУСТА

Липар 76 (2021), (стр. 69-92) АУТОР(И): Милица М. Карић Е-АДРЕСА: comkaric@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:   Холокауст је јединствен догађај у историји човечанства јер представља умирање милиона људи и умирање хуманизма које је спроведено кроз нову грану индустрије…

Детаљније

ПОЉУЉАНА ЦАРЕВИНА: ИЛИ О ИНОВАТИВНИМ СТВАРАЛАЧКИМ ПОСТУПЦИМА АЛЕКСАНДРА ПОПОВИЋА У ДРАМСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЈЕЦУ

Липар 76 (2021), (стр. 53-67) АУТОР(И): Кристина Н. Топић Е-АДРЕСА: kristinatopic550@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет овог истраживачког рада јесу три драме Александра Поповића – Црвенкапа, Снежана и седам патуљака и Пепељуга – које ће бити посматране из…

Детаљније

„КО КАЖЕ ДА У СВЕТЛОСТ?“ „ИСТОЧНИЦE“ ЉУБОМИРА СИМОВИЋА

Липар 76 (2021), (стр. 41-51) АУТОР(И): Младен В. Станић Е-АДРЕСА: mladens1994@yahoo.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Лирско интонирање епске тематике, библијског и митолошког наслеђа и средњовековне структурираности поредака на овом и оном свету, кроз општост и сложеност проблема егзистенцијалне…

Детаљније

О КАРАКТЕРИСТИКАМА ЕКСПРЕСИВА У РОМАНУ „НАШЕ ТАМНОВАЊЕ“ ЈЕЗДИМИРА ДАНГИЋА

Липар 76 (2021), (стр. 25-39) АУТОР(И): Душан М. Пејић Е-АДРЕСА: pejic.dusan96@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду је ријеч о експресивној лексици као језичко-стилској доминанти Дангићевог романа Наше тамновање. Из романа ексцерпирана грађа у раду је разврстана по…

Детаљније