ШУМАДИЈСКИ ВУКИЋЕВИЋИ

Шумадијски анали 11 (2021) (стр. 236-248) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Драган Ж. Вукићевић, Катарина Ђурић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SAnali17.11.236V

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Род Вукићевића је пореклом од племена Васојевића. Шумадијски Вукићевићи су из братства Лопаћана и њихова матица је село Виницка код Берана. Почетком XVIII века, четири рођена брата исељавају се (избегли су) и редом настањују четири подручја. Један у околину Чачка (Драгачево); други у село Опариће у Левчу; трећи у околину Сомбора (Бачка); и четврти долази у Светлић, тада ненасељен и постаје оснивач овог села – његов родоначелник је Вука Вукићевић. Да су сви ови Вукићевићи род, сведочи и одржавање заједничке васојевићке славе, Св. Арх. Михаила.

Ова грана у Светлићу ће одиграти врло значајну улогу у највећим народним прегнућима. Поменута грана је врло стара и има свој родослов, који лежи на три века. У изради родослова су учествовали књижевник, новинар, доктор математичар, инжењер. Сви из поменутог рода.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: