НАСТАНАК РАКЕТНИХ ЈЕДИНИЦА ПВО У ЈНА

Шумадијски анали 11 (2021) (стр. 218-227) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Небојша Ђокић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SAnali17.11.218DJ

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У раду је дата кратка историја настанка ракетних јединица ПВО у ЈНА и то на основу званичне историје 250. ракетног пука. У уводу је дат и кратак развој ПВО у ЈНА пре увођења у наоружање ракетних система ПВО

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

ЈНА, ПВО, ракетни системи ПВО, Двина, Волков, Нева, КУБ.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: