ПРАВИЛА О ВРШЕЊУ ВЕРСКИХ ДУЖНОСТИ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА У КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ, НА ПРИМЕРУЖЕНСКЕ ЗАНАТСКЕ ШКОЛЕ У РАЧИ

Шумадијски анали 11 (2021) (стр.162-175) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Славко Степановић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SAnali17.11.162S

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У раду се обрађује део фонда Женске занатске школе у Рачи, Историјског архива Шумадије Крагујевац. У фокусу се налази Уредба о вршењу верских дужности ученика средњих и средњих стручних школа из 1932. године, са краћим увидом у карактеристике државне просветне политике. Као део исто- рије школства, у раду су презентовани основни подаци из историјата Женске занатске школе у Рачи.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

женске стручне школе, Рача, просвета, Краљевина Југославија.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: