ПРИВРЕДА КРАГУЈЕВЦА У ПЕРИОДУ ВЕЛИКЕ КРИЗЕ (1929 – 1934)

Шумадијски анали 11 (2021) (стр.140-161) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Катарина Ђурић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SAnali17.11.140DJ

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Тема рада је да на основу познате и доступне литературе и статистике прикажем како је функционисала привреда у Крагујевцу у време Велике светске економске кризе. Крагујевац је као југословенски град делио судбину државе, Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца – Краљевине Југославије. Покушала сам да исцрпно обрадим ову, до сада, необрађивану тему и да на основу Крагујевца прикажем привредно стање целе Шумадије у време Велике економске кризе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

економска криза, привреда, Крагујевац, Краљевина СХС – Југославија.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 1. Милен Николић, Споменица Мушке гимназије у Крагујевцу, Крагујевац,
 2. Јоаким Вујић, Путешествије по Сербији I, СКЗ Београд,
 3. Драгољуб Н. Бакић, Пет векова Крагујевца, Народна библиотека „Вук Караџић“ Крагујевац, 1972.
 4. Др Мирослав Д. Поповић, Крагујевац и његовопривредно подручје, СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА, Посебна издања, Београд,
 5. Историјска и уметничка баштина Војнотехничког завода, Завод за заштиту споменика културе, Крагујевац,
 6. Андреј Митровић, Србија у Првом светском рату, Стубови културе, Београд,
 7. Од пекмезаре до модерне фабрике, Столеће фабрике конзерви – „ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“ – у Крагујевцу, INEX Фабрика конзерви Крагујевац, 1987.
 8. Век и по индустрије коже у Крагујевцу 1835-1985“, Кожа Крагујевац
 9. Бранко Петрановић, Историја Југославије 1918-1978, Нолит Београд
 10. ITP ’’NAPRIJED’’ Povijest svijeta od početka do danas, издање Загреб 1990.
 11. Београдска радничка комора. Извештај о раду, привредној ситуацији и положају радника и намештеника Србије у год 1932-1936, Београд, 1938,
 12. Бориша Радовановић, Историја Крагујевца од најстаријих времена до године, Крагујевац, 2017.
 13. Живомир Спасић, Крагујевачка фабрика оружја 1853 – 1953, Војно издавачки завод Београд,
 14. Бранко Богдановић, Колевка српске индустрије, Сто педесет година фабрике оружја у Крагујевцу, Застава оружје Крагујевац,
 15. Индустријско наслеђе-заштита и ревитализација, Завод за заштиту споменика културе, Крагујевац,
 16. Милен М. Николић, Трговина у Србији 1804-1957, Народна библиотека Вук Караџић, Крагујевац,
 17. Андреј Митровић, Време нетрпељивих, Политичка историја великих држава Европе 1919-1939, Завод за уџбенике, Београд
 18. Erik Hobsbaum, Доба екстрема- Историја Кратког двадесетог века 1914-1991,Дерета, Београд, 2002.
 1. Душан Т. Батаковић, Нова историја српског народа, Наш дом, Београд, 2007
 2. https:// prviprvinaskali.com
 1. https://zicakragujevac.files.wordpress.com/
 2. http://starisajt.nspm.rs/nic-modernizacija, Слободан Антонић “Модернизација“ Нова српска политичка мисао
 3. Правда, јун 1934.