НАБАВКА АРТИЉЕРИЈСКИХ ОРУЂА И ТЕШКИХ МИТРАЉЕЗА У ЧЕХОСЛОВАЧКОЈ ЗА ПОТРЕБЕ ВОЈСКЕ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Шумадијски анали 11 (2021) (стр.111-139) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Небојша Ђокић, Радован Радовановић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SAnali17.11.111DJ

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У раду је дата историја набавке артиљеријских оруђа и тешких митраљеза из Чехословачке за потребе Војске Краљевине СХС, тј. Југославије. Дат је и преглед материјала заплењеног крајем Првог светског рата као и добијеног разменом са Пољском, као и кратак опис и тактичко технички подаци за поједина споменута оруђа.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

артиљерија, противаероплански митраљези, „Шкода“, збројовка, Војска Краљевине Југославије.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: