ЖИВОЈИН О. ДАЧИЋ (1874 – 1920)

Шумадијски анали 11 (2021) (стр.100-110) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Марко Станојевић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SAnali17.11.100S

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Живојин О. Дачић, професор и управник Државне штампари- је Краљевине Србије, рођен је 6. јуна 1874. године у Баточини. Гимназију је завршио у Крагујевцу, а историјско-филолошки одсек Велике школе у Београду. Радио је и као наставник средње школе у Врању, Јагодини и у Београду. У периоду од 1901. до 1910. године био је писар Министарства просвете, државне архиве и секретар Универзитета. Са ове дужности отишао је за управника Државне штампарије, где је остао све до 1919. године. Предмет истраживања нашег рада јесте просветни и културни рад Живојина Дачића. Највећа пажња посвећена је историјској грађи личног фонда Живојина О. Дачића, која се чува у Архиву Србије. Целокупна грађа је, сходно методолошким начелима историо- графског истраживања, била подвргнута критичкој анализи.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Живојин О. Дачић, Министарство просвете, Државна штампарија.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: