РОДОВИ МАЛОГРАДАЧКЕ КОМПАНИЈЕ (1772-1786)

Шумадијски анали 11 (2021) (стр. 230-235) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Петар М. Демић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SAnali17.11.230D

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Банска крајина насељавана је српским становништвом углавном у неколико већих таласа од краја XVII до краја XVIII века. Главнина тог становништва раније је боравила на подручју Подгрмеча, Посања, Потко- зарја и Поуња у Босанској крајини. У овом раду покушаћемо да представимо родовску структуру матичних села Малоградачке компаније Прве банске кра- јишке регименте у периоду од 1772. до октобра 1786. године. Поменута компа- нија обухватала је села Мали Градац, Брестик, Козаперовицу и мањи део Класнића. Током и након Дубичког рата (1788-1791), дошло је до новог поме- рања становништва из Босанске Крајине према Банији, што је довело до стварања нових села и попуњавања оних која су већ постојала. Самим тим, овај рад нам може помоћи приликом утврђивања родовске структуре Банске крајине пре Дубичког рата

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

родови, Малоградачка компанија, XVIII век, Мали Градац, Брестик, Козаперовица, Класнић, крсне славе.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: