ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У СРБИЈИ И НАРОДНИ ПОСЛАНИЦИ ИЗ ОКРУГА КРАГУЈЕВАЧКОГ У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ СРБИЈЕ 1908-1912. г.

Шумадијски анали 11 (2021) (стр. 83-99) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Бориша Радовановић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SAnali17.11.083R

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У раду се говори о политичким приликама у Србијиу у време анексионе кризе 1908-1909. године. Посебно је осветљен рад Народне скупштине Србије, која је изабрана 31. маја 1908. године а чији мандат   је трајао   четири године, од 1908 до 1912. године. Скупштина се показала зрелом да у веома тешким тренуцима за Србију доноси важне одлуке. У раду се дају основни биографски подаци о народним посланицима, који су изабрани у Крагујевачком   округу. Двојица са листе посланика Крагујевачког округа били су у овом периоду председници владе: Пера Велимировић и Стојан Новаковић.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

народни посланик, Српска народна скупштина, радикали, напредњаци, самосталци.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: