(doi:10.46793/GP.1102)

Научни радови

1. Александра Павићевић, ФИДУЦИЈАРНИ ПРЕНОС СВОЈИНЕ КАО ПРАВО РЕАЛНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПОТРАЖИВАЊА (стр. 3-18) (DOI:10.46793/GP.1102.03P)

2. Санда Ћорац, ПРЕСУДА ЗБОГ ИЗОСТАНКА – НЕКИ ОД УСЛОВА ЗА ДОНОШЕЊЕ СА АСПЕКТА СУДСКЕ ПРАКСЕ (стр. 19-35) (DOI:10.46793/GP.1102.19C)

3. Јелена Чановић, ИНТЕРВЕНЦИЈСКО ДЕЈСТВО ПРАВНОСНАЖНЕ ПРЕСУДЕ (стр. 37-50) (DOI:10.46793/GP.1102.37C)

4. Никола Милосављевић, СТИЦАЊЕ КОНТРОЛЕ НАД ПРЕДУЗЕЋЕМ ПРОМЕНОМ ИМОВИНСКОГ РЕЖИМА НА АКЦИЈАМА И УДЕЛИМА ПУТЕМ БРАЧНОГ УГОВОРА (стр. 51-63) (DOI:10.46793/GP.1102.51N)

5. Никола Ивковић, СИСТЕМ ЗАЈЕДНИЦЕ У САВРЕМЕНОЈ УСТАВНОЈ ДРЖАВИ (стр. 65-80) (DOI:10.46793/GP.1102.65I)

Стручни радови

1. Борко Михајловић, ОДРЖИВО КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ КАО УСЛОВ ДУГОРОЧНОГ РАЗВОЈА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА (стр. 83-99) (DOI:10.46793/GP.1102.83M)

2. Предраг Црноглавац, ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ (стр. 101-117) (DOI:10.46793/GP.1102.101C)

Студентски радови

1. Филип Новаковић, ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ХРВАТСКЕ НАКОН ХРВАТСКО-УГАРСКЕ НАГОДБЕ ОД 1868. ГОДИНЕ (стр. 121-139) (DOI:10.46793/GP.1102.121N)