Међународна научна конференцијa Изазови и отворена питања услужног права, том 1

DOI: 10.46793/XXMajsko1

Download full text in PDF  

Ванда Божић, УГОВОР О ДЕЛУ КАО ОПШТИ ТИП УГОВОРА О УСЛУГАМА

10.46793/XXMajsko1.003B

3-16

Ратомир Антоновић, САВРЕМЕНО ТРЖИШТЕ УСЛУГА

10.46793/XXMajsko1.017A

17-28

Милан Палевић, ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ДИРЕКТИВЕ О ДИГИТАЛНОМ САДРЖАЈУ И ДИГИТАЛНИМ УСЛУГАМА У НЕМАЧКОЈ

10.46793/XXMajsko1.031P

31-44

Игор Камбовски, КОНЦЕПТ (Д)Е-МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈЕ КОД Е-TРГОВИНЕ

10.46793/XXMajsko1.045K

45-54

Јован Вујичић, ОБАВЕЗА АЖУРИРАЊА ДИГИТАЛНИХ ЕЛЕМЕНАТА РОБЕ

10.46793/XXMajsko1.055V

55-64

Tамара Ђурђић-Милошевић, ПРОБЛЕМИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЛЕДНОМ ПРАВУ

10.46793/XXMajsko1.065DJ

65-75

Никола Ивковић, УСЛУГЕ ДАТА ЦЕНТАРА И ПАМЕТНИ ГРАДОВИ – ИЗАЗОВИ

10.46793/XXMajsko1.077I

77-88

Jована Брашић Стојановић, ПОЛОЖАЈ ПРУЖАОЦА УСЛУГА ПОВЕЗАНИХ С ДИГИТАЛНОМ ИМОВИНОМ У ДОМАЋЕМ ПРАВНОМ ПОРЕТКУ

10.46793/XXMajsko1.089BS

89-104

Никола Милосављевић, ПОЛОЖАЈ ОБРАЂИВАЧА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ КАО ПРУЖАОЦА УСЛУГА

10.46793/XXMajsko1.105M

105-123

Дејан Вучинић, ДАТА ЦЕНТРИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЈА УСЛУГА ЈАВНЕ УПРАВЕ

10.46793/XXMajsko1.125V

125-134

Милена Момчилов, ИЗАЗОВИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКОГ ЗАСТУПНИКА

10.46793/XXMajsko1.135M

135-155

Ана Тимчић, ИЗАЗОВИ УСЛУЖНОГ ПРАВА И ВИРТУЕЛНЕ ВАЛУТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

10.46793/XXMajsko1.157T

157-176

Соња Лучић, ОНЛАЈН ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ УСЛУГЕ И АУТОРСКО ПРАВО

10.46793/XXMajsko1.179L

179-189

Milica Šutova, Ksenija Paunović, FUNDAMENTAL CRITERIA FOR DETERMINING THE RISK OF CONFUSION REGARDING THE PRODUCT ORIGIN IN TRADEMARK LAW

10.46793/XXMajsko1.191S

191-205

Његослав Јовић, ИСЦРПЉЕЊЕ ПАТЕНТА КАО ВИД ОГРАНИЧЕЊА ПАТЕНТА

10.46793/XXMajsko1.207J

207-223

Jелена Вучковић, ДА ЛИ СУ НОВИ МЕДИЈСКИ ЗАКОНИ У СРБИЈИ ПРОМЕНИЛИ УСЛОВЕ ПРУЖАЊА МЕДИЈСКИХ УСЛУГА

10.46793/XXMajsko1.227V

227-237

Драгана Петровић, МЕДИЈИ, ТЕРОРИЗАМ И СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА

10.46793/XXMajsko1.239P

239-253

Соња Бунчић, Веселин Бунчић, ЕВРОПСКА РЕГУЛАТИВА УСТУПАЊА ПРАВА НА ЕМИТОВАЊЕ СПОРТСКИХ ДОГАЂАЈА КАО ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА У СПОРТУ – МОГУЋА ПРИМЕНА У СРПСКОМ ПРАВУ

10.46793/XXMajsko1.257B

257-272

Зоран Вуковић, ПРАВНО УОБЛИЧАВАЊЕ ЗАНИМАЊА СПОРТСКИ АГЕНТ

10.46793/XXMajsko1.273V

273-290

Душан Илић, ПОЈАМ И САДРЖИНА УГОВОРА О СТРУЧНОМ АНГАЖОВАЊУ ТРЕНЕРА ПРЕДУЗЕТНИКА ОД СТРАНЕ СПОРТИСТЕ

10.46793/XXMajsko1.291I

291-313

Ђорђе Марјановић, МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ ЗАБРАНЕ ПРИСУСТВОВАЊА ОДРЕЂЕНИМ СПОРТСКИМ ПРИРЕДБАМА

10.46793/XXMajsko1.315M

315-335

Снежана Соковић, ОСУЂЕНИК И/ИЛИ ПАЦИЈЕНТ – ЕТИЧКА И ОРГАНИЗАЦИОНА ПИТАЊА УСЛУГА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ЗАТВОРИМА

10.46793/XXMajsko1.339S

339-356

Драгица Живојиновић, ШТА НАМ ДОНОСИ ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАMA И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕСАЂИВАЊУ ЉУДСКИХ ОРГАНА ПО ПИТАЊУ УСЛОВА ЗА ДАРИВАЊЕ ОРГАНА СА УМРЛОГ ЛИЦА?

10.46793/XXMajsko1.357Z

357-376

Александар Антић, ЗАПОСЛЕНИ У ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КАО ПРУЖАОЦИ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

10.46793/XXMajsko1.377A

377-393

Тамара Младеновић, ОСНОВНИ ПРАВНИ АСПЕКТИ УСЛУГЕ ПРЕНАТАЛНЕ ГЕНЕТИЧКЕ ДИЈАГНОЗЕ

10.46793/XXMajsko1.395M

395-415

Емилија Костић, БРАЧНИ И ВАНБРАЧНИ ПАРТНЕРИ КАО КОРИСНИЦИ УСЛУГА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТЕ ОПЛОДЊЕ

10.46793/XXMajsko1.417K

417-428

Ненад Гавриловић, КОНЦЕПТ ЗАШТИТЕ ПОТРОШАЧА КОД УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКИМ УСЛУГАМА НА ДАЉИНУ У СИСТЕМУ ЕВРОПСКОГ ПОТРОШАЧКОГ ПРАВА

10.46793/XXMajsko1.431G

431-454

Драган Вујисић, ТРГОВАЦ КАО ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА ПОТРОШАЧУ – НЕКА ОТВОРЕНА ПИТАЊА

10.46793/XXMajsko1.455V

455-474

Јелена С. Перовић Вујачић, Jелена Вукадиновић Марковић, АУТОНОМИЈА ВОЉЕ У ПОСТУПКУ ИМЕНОВАЊА АРБИТАРА – МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНСКА АРБИТРАЖА

10.46793/XXMajsko1.475PV

475-490

Санда Ћорац, УСЛУГЕ БЕСПЛАТНОГ ПУНОМОЋНИКА У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

10.46793/XXMajsko1.491C

491-503

Мина Павловић, МЕЂУНАРОДНА МЕДИЈАЦИЈА У СВЕТЛУ ПРИВРЕДНИХ СПОРОВА – НЕКОЛИКО НАПОМЕНА ИЗ УГЛА ДОМАЋЕГ ПРАВА

10.46793/XXMajsko1.505P

505-526

Александра Секулић, ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА ПРЕМА ДИРЕКТИВИ О РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ ТУЖБАМА

10.46793/XXMajsko1.527S

527-541