НАУЧИТЕ ПЈЕСАН, ТО ЈЕ ИЗБАВЉЕЊЕ: ИЗВЕШТАЈ СА ПРВЕ ЛИНИЈЕ ФРОНТА

Идентитетске промене; српски језик и књижевност у доба транзиције стр. 197-204

АУТОР:Владимир Р. Димитријевић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/ZIP21.197D

САЖЕТАК:

Рад који читалац има пред собом лично је сведочење професора српског језика и књижевности са двадесетседмогодишњим искуством рада у Гимназији у Чачку. Питања наставне методологије, лектире и лексике налазе се у средишту овог излагања. Нарочита пажња је посвећена губитку читалачке пажње и сиромашењу лексике код ученика данас, што је плод тријумфа технике над човеком, то јест онога што се назива „дигитална деменција”.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

лектира, лексика, техника, дигитална деменција.

ЛИТЕРАТУРА: