ПРИВАТИЗАЦИЈА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

XXI век – век услуга и услужног права (2021), стр. 337-346

АУТОР(И): Срђан Ђорђевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-12.337DJ

САЖЕТАК:

Друштвене промене које карактеришу садашњи период остављају своје последице и на област високог образовања. Настаје једна нова пракса да се високо образовање посматра кроз тржишне механизме те да се оно изједначава са робом. Држава мења свој приступ у односу на важне друштвене појаве па тако и у односу на образовање. Као последица тога се јавља специфичан положај у којем се налазе високошколске институције чији је оснивач Република Србија. Држава ни на који начин не предузима механизме како би институције чији је она оснивач имале бољи положај у односу на институције високог образовања чији је оснивач приватни субјект. Држава чак и подстиче улагања капитала приватних оснивача у високо образовање те то тумачи, сасвим погрешно, као значајне инвестиције које су уложене у област високог образовања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

образовање, комерцијализација, приватизација, тржиште, производ.

ЛИТЕРАТУРА: