ХОДОЧАШЋЕ КА ПОЕЗИЈИ: ДИНАМИКА ОДНОСА АНЂЕЛА И ПЕСНИКА У ПЕСНИШТВУ ВАСКА ПОПЕ, БРАНКА МИЉКОВИЋА И ВОЈИСЛАВА КАРАНОВИЋА

Липар, 71 (2020), стр. 115-126

АУТОР: Ђорђе М. Ђурђевић

Е-АДРЕСА: djordje.djurdjevic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR71.115DJ

САЖЕТАК:

У раду се преиспитују ангелолошко-песничке релације у песништву Васка Попа, Бранка Миљковића и Војислава Карановића. Почев од медијалне позиционираности између песника и песме, анђео песниковом интервенцијом постаје активни принцип у откривању песме као такве. Он уједно постоји у простору саме песме, као и у простору њеног остваривања у језику и његова улога јесте двоструко преводилачка: песника преводи у простор поезије и поезију приближава песнику. Дати процес тече кроз првобитно приближавање и уподобљавање песниковог и анђеловог бића/тела, а завршава се у настанку песме, која је по својим карактеристикама блиска ангелолошком комплексу.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

анђео, песник, песма, поезија, ангелологија, теопоетика

ЛИТЕРАТУРА:

 • Антонијевић 1996: Д. Антонијевић, Мит и стварност: Поезија Васка Попе, Београд: Просвета.
 • Бошковић 2015: Д. Бошковић, Заблуде читања, Београд: Службени гласник.
 • Голијанин Елез 2015: С. Голијанин Елез, Типологија подтекста у онтологизацији песништва Бранка Миљковића дијалог с традицијом као трагање за знацима песничког говора, у: Научни скуп Бранко Миљковић, ново читање: зборник  радова, приредила Данијела Поповић Николић, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 117 – 138.
 • Ивановић 2018: Р. Ивановић, Поетика Васка Попе, у: Поља, https://polja.rs/wp- content/uploads/2016/11/Polja-394-51-53.pdf (12. 08. 2018.).
 • Iribarren and al 2008: I. Iribarren, M, Lenz, Angels in Medieval Philosophical Inquiry, Their Function and Significance, Велика Британија: Ashgate studies in medieval philosophy.
 • Исповедник 2017: М. Исповедник, Стослов, verujem.org (31. 01. 2017).
 • Јефтимијевић Михајловић 2012: М. Јефтимијевић Михајловић, Миљковић између поезије и мита, Лепосавић: Институт за српску културу.
 • Клеопа 2018: Клеопа, Пут неба,
 • http://www.prijateljboziji.com/upload/document/knjige/lat/put-neba-starac- kleopa.pdf (18.05.2018.).
 • Крцуновић 2017: Д. Крцуновић, Проблем стварања у Платоновом Тимеју и у
 • Шестодневу Василија Великог, Београд: Службени Гласник, ПБФ. Ломпар 2010: М. Ломпар, Његошево песништво, Београд: СКЗ.
 • Матицки 1996: М. Матицки, Миљковићев неосимболизам оностраног”, у: Поезија и поетика Бранка Миљковића, Н. Петковић, ур. Београд: Институт за књижевност и уметност.
 • Микић 2002: Р. Микић, Орфејев двојник: О поезији и поетици Бранка Миљковића, Београд: Народна књига, Алеф.
 • Миленковић 2014: Ж. Миленковић, Поетика празнине (О појединим  стиховима
 • Ариљскоганђела”), у: Бранко Миљковић: Моћречи, зборникрадоваостваралаштву Бранка Миљковића, А. Лаковић, Крагујевац: Народна библиотека „Вук Караџић”.
 • Мишић 1976: З. Мишић, Критика песничког искуства, Београд: СКЗ.
 • Петковић 1996: Н. Петковић, Инверзија поезије и поетике, у: Поезија и поетика Бранка Миљковића, Н. Петковић, ур. Београд: Институт за књижевност и уметност.
 • Петковић 1999: Н. Петковић, Огледи о српским песницима, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.
 • Поповић 2007: Ј. Поповић, Постанак духовног света, у: О анђелима: свети оци о анђелима господњим, ур. Ј. Тодоровић, Будва: Манастир Подмаине (Подострог).
 • Радуловић 2017: М. Радуловић, Српсковизантијсконаслеђеусрпскомпослератном модернизму (Васко Попа, Миодраг Павловић, Љубомир Симовић, Иван В. Лалић), Београд: Институт за књижевност и уметност.
 • Рајичић Перић 2015: С. Рајичић Перић, Миљковић у светлу антиципираног плагијатапразнине  пуне  будућности,  у:  Научни  скуп  Бранко  Миљковић, ново читање: зборник радова, приредила Данијела Поповић Николић, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 179 – 192.
 • Успенски 1979: Б. А. Успенски, Поетика композиције. Семиотика иконе, Београд: Нолит.
 • Шутић 1996: М. Шутић, Арxетип и песнички доживљај („Ариљски анђеоБранка Миљковића), у: Поезија и поетика Бранка Миљковића, Н. Петковић, ур. Београд: Институт за књижевност и уметност.
 • Шутић 2012: М. Шутић, Херменеутика књижевности, Београд: Службени гласник.