PELIKAN KAO ISTORIJSKA REFERENCA ČARLSA I U „ROMANU O LONDONU“ MILOŠA CRNJANSKOG

Lipar 77 (2022), (str. 233-241)

AUTOR(I): Nikola Peulić

E-ADRESA: nikolapeulic1@hotmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR77.233P

SAŽETAK:

U radu je rasvetljen semantički raspon bestijarijumske figure pelikana u Romanu o Londonu Miloša Crnjanskog. Prozirnost londonskog sveta ovladava životinjom kao takvom i oko nje stvara ideju suicida i pogubljenja. Emitujući mortalnu energiju pelikani predstavljaju i istorijsku referencu engleskog monarha Čarlsa I. Simbolika spomenute ptice skrivena je iza pojavnosti životinje, dok se kroz motiv smrti uočava paralelizam sudbina engleskog vladara i ruskog knjaza Rjepnina. Bestijarijumski kompleks pelikana otvara tanatički horizont životinje, ali ga i skriva i čuva u svom prozirnom prikazivanju.

KLJUČNE REČI:

bestijarijumska figura, smrt, suicid, praznina, Čarls I

LITERATURA:

Izvori
 • Crnjanski 2012: M. Crnjanski, Roman o Londonu 1, Beograd: Mascom
 • Šekspir 2009: V. Šekspir, Kralj Lir, Beograd: Srpska književna zadruga.
 • Šekspir 2009: V. Šekspir, Hamlet, Beograd: Evro-Giunti.
Literatura
 • Agamben 2014: Đ. Agamben, Otvoreno: čovjek i životinja, Čačak: Gradac
 • Banković 1996: J. Banković, Metamorfoze pada u delu Miloša Crnjanskog, Beograd:
 • Brigs 2001: E. Brigs, Društvena istorija Engleske, Novi Sad: Svetovi.
 • Vladušić 2012: Vladušić, Crnjanski, Megalopolis, Beograd: Službeni glasnik.
 • Vučković 2015: R. Vučković, Književno delo Miloša Crnjanskog, Beograd: Svet knjige.
 • Živojinović 1995: D. Živojinović, Uspon Evrope (14501789), Beograd: Službeni list SRJ.
 • Nola 2008: A. di Nola, Đavo, Beograd: Clio.
 • Popović 1990: R. Popović, Crnjanski i London, Sarajevo: Oslobođenje.
 • Hačion 1996: L. Hačion, Poetika postmodernizma: istorija, teorija, fikcija, Novi Sad: Svetovi. 
Prilog 1: