„SVEDOČENJE GOLOOTOČKE ZATVORENICE SMILJE FILIPČEV I UTICAJ KOMUNISTIČKE IDEOLOGIJE NA ŽIVOT I STRADANJE JEDNE PORODICE“

Lipar 77 (2022), (str. 33-45)

AUTOR(I): Gordana I. Zalad

E-ADRESA: gordana.zalad@fpn.bg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR77.033Z

SAŽETAK:

U ovom radu bavićemo se analizom autentičnog svedočenja golootočke kažnjenice Smilje Filipčev, zabeleženog metodom intervjua u periodu 2011. do 2013. godine. Drugi izvor podataka je iz Smiljine knjige Otvori vrata životu. Hronika jedne porodice. Stradanja Smilje Filipčev i njene porodice počinju za vreme Drugog svetskog rata, dostižu nesluće- ne razmere u vreme Rezolucije Informbiroa i golootočkih logora 1948–1956. i protežu se na vreme nakon izlaska iz logora. Naša polazna hipoteza jeste da su najiskreniji komunisti najstrože kažnjavani u logorima za prevaspitavanje kažnjenika. To ćemo pokazati i dokazati slučajem Smilje Filipčev, koja je bila spremna da sa nama razgovara, što nekoliko drugih žena koje smo sreli u Udruženju Golootočana nije želelo. Nismo pronašli zvanična dokumenta o mučenju zatvorenica od strane islednika, upravnica ili revidirki i to je bio glavni povod za nastanak ovog rada koji predstavlja autentičan dokument vredan pažnje.

KLJUČNE REČI:

svedočenje, ideološko stradanje, Informbiro, Goli otok, fizička i psihička tortura

LITERATURA:

  • Filipčev 2002: S. Filipčev, Otvori vrata životu. Hronika jedne porodice, Beograd: Interpres.
  • Garonja Radovanac 2011: S. Garonja Radovanac, Goli Otok i Rezolucija Informbiroa (IB) u srpskoj književnosti koju pišu žene, Novi Sad: Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj. LIX, sv. 3, Novi Sad, 663–679.
  • Garonja Radovanac 2019: S. Garonja Radovanac, Golootočka tematika u ženskom ideološkom romanu, u: [Zbornik Kruševačke filozofsko-književne škole]. 20, Sto godina od osnivanja Jugoslavije: iskustvo srpske književnosti, filozofije i kulture: izlaganja na 28. zasedanju Kruševačke filozofsko-književne škole, Kruševac: Skupština opštine: Kulturni centar: Filozofsko-književna škola, 113–128.
  • Garonja Radovanac 2012: S. Garonja Radovanac, Rezolucija Informbiroa (IB) 1948. u srpskoj književnosti koju pišu žene (Iz rukopisne zaostavštine Milke Žicine), Beograd: Književna istorija, XLIV, br. 147, Beograd: 367–397.
  • Garonja Radovanac 2017: S. Garonja Radovanac, Žena i ideologija u srpskoj književnosti, Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet.
  • Garonja Radovanac 2013: S. Garonja Radovanac, Žene govore: razgovori sa književnim savremenicama jednog stoleća, Beograd: Altera.
  • Zalad 2014: G. Zalad, Plava tišina, Beograd: Evro-Giunti.