РАЗВОЈ И РЕДЕФИНИСАЊЕ УЛОГЕ МИРОВНИХ ОПЕРАЦИЈА УН У ОЧУВАЊУ МЕЂУНАРОДНОГ МИРА И БЕЗБЕДНОСТИ

Гласник права 1 (2022), (стр. 107-125) 

АУТОР: Мирјана Млађеновић

Е-АДРЕСА: mirchejaz@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1301.107M

САЖЕТАК:

У овом раду објашњава се значај и улога мировних мисија Уједињених нација при решавању друштвених криза и конфликата. Анализира се историјска подлога самих конфликата, као и њихових узрока и развоја у различитим друштвима. Такође се дефинише и улога система колективне безбедности уз освртање на први успостављени систем ове врсте кроз Статут Лиге народа. Приказани су нормативно-правни оквири мировних операција и њихови идејни концепти и врсте које постоје. Представљени су видови сарадње Уједињених нација са регионалним организацијама приликом остваривања мировних операција,  пре свега  сарадња са НАТО – ом, као и њихове предности и недостаци приликом сарадње. Оно што се у раду истиче је и тренутно стање мировних операција и изазови са којима се суочавају. Приказане су модерне мировне мисије и њихов легалитет, а тиме и основе за организовање новонасталих врста мировних операција и услова који су неопходни за њихово одржавање и даљи развој у будућности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

мировне мисије УН, кризе и конфликти у друштву, систем колективне безбедности, мировне операције, мирно решавање спорова, међународно право.

ЛИТЕРАТУРА: