ЗАШТИТА НАЗИВА УСТАНОВЕ У ХРВАТСКОМ ПРАВУ

Гласник права 1 (2022), (стр. 41-72) 

АУТОР: Драган Златовић

Е-АДРЕСА: zlatovic@vus.hr

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1301.041Z

САЖЕТАК:

Назив установе је једно од њених главних обиљежја којима се установа прије свега идентифицира у подручју свог дјеловања и по чему се разликује од других субјеката. Уједно, с обзиром на разноликост дјелатности којима се установе баве, неовисно што се у начелу ради о обављању јавне службе односно о непрофитном дјеловању, установе такођер судјелују у својеврсној тржишној утакмици у којој се преко свог назива и промичу, односно рекламирају. Стога се заштити назива установе од нелојалног дјеловања других субјеката мора посветити дужна позорност, прије свега у постојању јасне и конзистентне правне регулативе, која ће омогућити титуларима брзу и учинковиту заштиту од можебитних повреда њихових регистрираних права.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

непрофитне организације, установа, назив установе, трговачко друштво, твртка.

ЛИТЕРАТУРА: