Osiguranje javnih izvršitelja od profesionalne odgovornosti

Европска ревија за право осигурања 2  (2022), (стр. 49-58) 

АУТОР: Zoran Vavan

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/ERPO2102.49V

САЖЕТАК: 

Uvođenjem javnih izvršitelja Zakonom o izvršenju i obezbeđenju 2011. godine, tada nove pravosudne profesije u pravni sistem Republike Srbije, utvrđena je i zakonska obaveza ovih lica da zaključe ugovor o osiguranju za štetu koju bi svojom delatnošću mogli prouzrokovati drugom licu, kao i ugovor o osiguranju prostorija i predmeta primljenih u depozit za slučaj njihovog oštećenja, uništenja ili nestanka. U ovom radu biće ukazano na specifičnosti profesije javnog izvršitelja, oblike profesionalne odgovornosti i karakteristike obaveznog osiguranja od odgovornosti za štetu koju bi mogli da prouzrokuju drugim licima u okviru obavljanja svoje delatnosti, kao i o obaveznom osiguranju prostorija i predmeta primljenih u depozit.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

javni izvršitelj, profesionalna odgovor- nost, odgovornost za štetu, obavezno osiguranje javnih izvršitelja

ЛИТЕРАТУРА: