Energo koncept Yaodong podzemnih zgrada u XXI veku na teritoriji Srbije / Energy Concept of Yaodong Underground Buildings in the XXI Century on the Territory of Serbia

Energija, ekonomija, ekologija, 1, XXV, 2023, (str. 35-39)

АУТОР(И)/AUTHOR(S): Aleksandar NEŠOVIĆ, Danijela NIKOLIĆ, Nebojša LUKIĆ

Е-АДРЕСА / E-MAIL: aca.nesovic@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE23-1.35N

САЖЕТАК /ABSTRACT:

Zbog svog zanimljivog arhitektonskog rešenja, podzemne zgrade Yaodong kao da nude balans između prirodnih i stvorenih parametara lokacije (s jedne strane) i ambijentalnog komfora (s druge strane). U prvom delu rada definisan je koncept Yaodong (vreme nastanka, geografsko poreklo, kategorizacija, prostorna organizacija enterijera, geometrijske karakteristike, itd.). U drugom delu, autori predstavljaju konkretan model podzemne konstrukcije Yaodong koristeći softver Google SketchUp. Zatim vrše simulaciju potrošnje finalne i primarne energije u zgradi koristeći EnergyPlus softver i vremensku datoteku za grad Kragujevac. Iako je ovaj tip gradnje karakterističan za severozapadnu Kinu, autori su mišljenja da pomenuti građevinski dizajn može biti i od nacionalnog značaja, pogotovo kada se u obzir uzme činjenica da je potrošnja finalne (i primarne) energije poslednjih godina na svom vrhuncu, što, između ostalog, važi i za stambeni sektor.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Energija, EnergyPlus, Podzemna zgrada, Simulacija, Yaodong koncept.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: