ЦРКВА БОГОРОДИЦЕ ОДИГИТРИЈЕ У СЕЛУ МУШУТИШТУ КОД ПРИЗРЕНА

Шумадијски анали 13 (2023) (стр. 12-55) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Јелена Микићевић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SAnali19.13.012M

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Црква Богородице Одигитрије, задужбина великог каз- наца Јована Драгослава и његове породице, налазила се у селу Мушутишту, десетак километара југоисточно од Суве Реке у Метохији. Саграђена је почетком XIV века, за време владавине краља Милутина, у периду политичког и економског просперитета српске државе. Црква је имала основу у виду уписаног крста, са куполом која је почивала на четири слободна стуба. Живопис цркве је био сачуван у остацима у источном и севрозападном делу храма. Ова црква је била најстарија сачувана властеоска задужбина у Србији. Црква је порушена у јуну 1999. године од стране албанских екстремиста.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

црква, Богородица Одигитрија, Мушутиште, Приз- рен, властела, велики казнац, Јован Драгослав, краљ Милутин.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Архиепископ Данило II, Животи краљева и архиепископа српских, Београд, 2008.
 • Ђ. Бошковић, С. Ненадовић, Градац, Београд,
 • Ђ. Бошковић, Проблем манастира Светог Ђорђа – “Горга“ на Серави, V-VI Старинар, Београд, 1956.
 • Д. Богдановић, В. Ј. Ђурић, Д. Медаковић, Хиландар, Београд,
 • Д. Богдановић, Књига о Косову, Београд,
 • Г. Бабић, В. Кораћ, С. Ђирковић, Студеница, Београд,
 • Г. Бабић, Краљева црква у Студеници, Београд,
 • Н. Велимировић, Охридски пролог, Београд,
 • Velmats, La peinture murale Byzantine à la fin du Moyen Age I, Paris, 1978.
 • Д. Војводић, Зидно сликарство црква Светог Ахилија у Ариљу, Београд,
 • Р. М. Грујић, Властелинство Светога Ђорђа код Скопља од XI – XV века, Гласник скопског научног друштва I, Скопље,
 • Р. М. Грујић, Краљица Теодора, Мати цара Душана, Гласник скопског научног друштва II, Скопље,
 • Ц. Грозданов, Прилози проучавању средњевековне уметности Охрида, Зборник ликовних уметности 2, Нови Сад,
 • Ц. Грозданов, Појава и продор портрета Климента Охридског у средњовековној уметности, Зборник ликовних уметности 3, Нови Сад,
 • Ц. Грозданов, Портрети на светителите од Македонија од IX – XVIII века, Скопје,
 • Група аутора, Косово некад и данас, Београд,
 • Група аутора, Византијска уметност почетком XIV века, научни скуп Грачаница 1973, Београд,
 • Група аутора, Задужбине Косова, Призрен – Београд,1987.
 • Група аутора, Дечани и византијска уметност средином XIV века, Београд, 1989.
 • Група аутора, Косовско – метохијски зборник 1, Београд,
 • Група аутора, Историја српског народа, Београд,
 • Група аутора, Енциклопедија православља, Београд,
 • С. Мишић, Т. Суботић Голубовић, Светоарханђеловска хрисовуља, Београд, 2003.
 • Група аутпра, Мартовски прогон, Београд,
 • А. Дероко, Монументална и декоративна архитектура у Србији, Београд,
 • И. М. Ђорђевић, Две молитве краља Стефана Дечанског пре битке на Велбужду и њихов одјек у уметности, Зборник за ликовне уметности 15, Нови Сад, 1979.
 • И. М. Ђорђевић, Свети Христифор у српском зидном сликарству средњег века, Зограф 11, Београд,
 • И. М. Ђорђевић, Зидно сликарство српске властеле за време Немањића, Београд,
 • Ж. Ђорђевић, С. Пејић, Споменичка баштина Косова и Метохије, Београд, 1999.
 • И. М. Ђорђевић, Студије српске средњовековне уметности, Београд,
 • В. Ђурић, Најстарији живопис испоснице пустиножитеља Петра Коришког, Зборник радова византолошког института 5, Београд,
 • В. Ј. Ђурић, Непознати споменици српског средњевековног сликарства у Метохији I, Старине Косова и Метохије II – III, Приштина,
 • В. Ј. Ђурић, Црква Свете Софије у Охриду, Београд,
 • В. Ј. Ђурић, Мозаичка икона Богородице Одигитрије из манастира Хиландара, Зограф 1, Београд,
 • В. Ј. Ђурић, Три догађаја у српској држави XIV века и њихов одјек у сликарству, Зборник за ликовне уметности 4, Нови Сад,
 • В. Ј. Ђурић, Византијске фреске у Југославији, Београд,
 • В. Ј. Ђурић, Посвета Немањиних задужбина и владарска идеологија, Студеница у црквеном животу и историји српског народа, Београд,
 • В. Ј. Ђурић, С. Ћирковић, В. Кораћ, Пећка патријаршија, Београд,
 • В. Ј. Ђурић, Сопоћани, Београд
 • В. Ј. Ђурић, Г. Бабић Ђорђевић, Српска уметност у средњем веку II, Београд, 1997.
 • В. Јагић, Описи и изводи из неколико јужно – словенских рукописа, Старине, Југословенска академија знаности и уметности IX, Загреб,
 • И. С. Јастеребов, Подаци за историју српске цркве, Београд,
 • К. Јиречек, Историја Срба, Београд,
 • М. Кашанин, Ђ. Бошковић, П. Мијовић, Жича, Београд,
 • П. Драгић Кијук, Catena mundi, Београд,
 • В. Кораћ, М. Шупут, Архитектура византијског света, Београд,
 • В. Кораћ, Споменици монументалне српске архитектуре XIV века у Повардарју, Београд,
 • П. Костић, Црквени живот православних Срба у Призрену и његовој околини у XIX веку, Београд, 1928.
 • М. Ласкарис, Византијске принцезе у средњевековној Србији, Београд,
 • М. Марковић, О иконографији светих ратника у источнохришћанској уметности и о представама ових светитеља у Дечанима, Зидно сликарство манастира Дечана, Београд,
 • В. Марковић, Православно монаштво и манастири у средњевековној Србији, Горњи Милановац,
 • Марковић, Уметничка делатност Михаила и Евтихија, садашња знања, спорна питања и правци будућих истраживања, Зборник народног музеја 17, Београд, 2004.
 • М. Марковић, Прилози за историју Светог Никите код Скопља, Хиландарски зборник 11, Београд,
 • П. Мијовић, Прилози проучавања Грачанице, Зборник народног музеја 9 – 10, Београд, 1979.
 • П. Мијовић, Умјетничко благо Црне Горе, Београд,
 • Д. Милошевић, Накит од XII до XV века из збирке Народног музеја, Београд, 1990.
 • П. Миљковић – Пепек, Делото на зографите Михаило и Еутихиј, Скопје,
 • С. Новаковић, Византијски чинови и титуле у српским земљама XI – XV века, Глас српске краљевске академије LXXVIII, Београд,
 • С. М. Ненадовић, Белешке са пита по Косову, Музеји 7, Београд,
 • Д. Панић, Г. Бабић, Богородица Љевишка, Београд,
 • В. Петковић, Старо Нагоричино, Псача, Каленић, Београд,
 • R. Petković, La peinture Serbe du moyen ȃge, II, Beograd, 1934.
 • В. Петковић, Преглег црквених споменика кроз повесницу српског народа, Београд,
 • С. Петковић, Зидно сликарство на подручју Пећке патријаршије, Нови Сад, 1965.
 • Ј. С. Поповић, Житија светих за фебруар, Београд,
 • Ј. С. Поповић, Житија светих за мај, Београд,
 • Ј. С. Поповић, Житија светих за јун, Београд,
 • Ј. С. Поповић, Житија светих за јули, Београд,
 • Ј. С. Поповић, Житија светих за септембар, Београд,1976.
 • Ј. С. Поповић, Житија светих за новембар, Београд,
 • М. Пурковић, Попис цркава у старој српској држави, Скопље,
 • М. Ал. Пурковић, Светитељски култови у старој српској држави, Богословље XIV, 2, Београд,
 • Ј. Радовановић, Невесте Христове у живопису Богородице Љевишке у Призрену, Зборник за ликовне уметности 15, Нови Сад,
 • С. Радојчић, Фреске у Милутиновим задужбинама, Уметнички преглед 7, Београд,
 • С. Радојчић, Старо српско сликарство, Београд,
 • С. Радојчић, Чудесна оздрављења и свети лекари у старом српском сликарству, 700 година медицине у Срба, Београд,
 • С. Радојчић, Злато у српској уметности XIII века, Зограф 7, Београд,
 • С. Радојчић, Портрети српских владара у средњем веку, Београд,
 • Г. Суботић, Црква Светог Димитрија у Пећкој патријаршији, Београд,
 • Г. Суботић, Керамопластички украс, Историја примењене уметности код Срба, Београд,
 • Љ. Стојановић, Стари српски натписи и записи I, Београд, 1982.
 • Ж. Татић, Архитектонски споменици у Скопској Црној Гори, III Св. Никита, Гласник скопског научног друштва 12, Скопље,
 • Б. Тодић, Грачаница,
 • Б. Тодић, Старо Нагоричино, Београд,
 • Б. Тодић. Српско сликарство у доба краља Милутина, Београд,
 • С. Ћурчић, Грачаница, Београд – Приштина
 • Ćurčić, Dumbarton Oaks Papers, No 57, Symposium on Late Bzyantine Thessalonike, Washington, 2003.
 • Б. Ферјанчић, Деспоти у византији и јужнословенским земљама, Београд,
Фотографије и цртеж:
 • Фотографије цркве Богородице Одигитрије у Мушутишту, које је начинио про- фесор др Иван М. Ђорђревић, крајем осамдесетих година 20. века, преузете су са Академије наука и уметности у Београду.
 • Фотографија цркве Богородице Одигитрије у Мушутишту након рушења је преузета са интернет странице: htt://sr.wikipedia.org/wiki/Слика:Musutiste_posle_rusenja.jpg.
 • Цртеж основе цркве Богородице Одигитрије у Мушутишту је преузет из Репу- бличког завода за заштиту споменика културе у Београду.
Списак фотографија и цртежа:
 • Црква Богородице Одигитрије у Мушутишту, цртеж основе цркве
 • Црква Богородице Одигитрије у Мушутишту, југозападна страна Ктиторски натпис
 • Свети Климент, источна страна потрбушја лука који спаја североисточни стубац са источним зидом
 • Свети Теодор и Тирон Стратилат, северна страна западног зида
 • Свети Пантелејмон, западна страна потрбушја лука који спаја северзапа- дни стубац са западним зидом
 • Црква након рушења