ШПАНСКА ГРОЗНИЦА У КРАГУЈЕВЦУ 1918.

Шумадијски анали 12 (2022) (стр. 174-188) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Владимир Кривошејев

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SAnali18.12.174K

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Пандемија шпанске грознице, која се у три таласа током 1918–1919. са епидемијским реповима и током наредних пар година, ширила целом планетом – није заобишла ни Србију, где је страдало оквирно 3%, односно више од 100.000 житеља. Циљ овога рада је да на основу анализе доступне мемоарске грађе и матичних, црквених књига умрлих, утврди појаву и последице светске пандемије у самом Крагујевцу и селима која су припадала парохијама двеју крагујевачких цркава, у време њеног главног морталног удара, током јесени 1918. Анализе су указале да је у том периоду, у самом Крагујевцу пандемијска болест однела најмање 72 живота (0,53% становништва), док је у приварошким селима умрло 107 (1,19%) парохијана.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Крагујевац, Србија, Први светски рат, 1918, болест, епидемија, пандемија, шпанска грозница, шпански грип.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

ИЗВОРИ
 • Kњига цркве Храма Сошествија Светог Духа, Крагујевац, за уписивање умрлих, 19141920. годину. (дигитализовано – Историјски архив Шумадије, Крагујевац).
 • Kњига цркве Храма Успења Пресвете Богородице, Крагујевац, за уписивање умрлих, 19151920. годину. (дигитализовано – Историјски архив Шумадије, Крагујевац).
 • Антић, Димитрије. Шпанска грозница : инфлуенца. Kрагујевац, октобар 1918. Јаковљевић Милица–Мирјам. Изданци Шумадије. Београд: Штампар Макари- је, 2009.
 • Ortsverzeichnis fur das von den k.u.k. Truppenbesetzte Gebiet Serbiens. Belgrade 1917.
 • Савић, Алекса. Инфлуенца. Солун: Штампарска радионица Министарства Војног, 1918.
 • Стевчић, Душан. Упутство за лечење и сузбијање заразне болести Шпанска грозница. Ужице 1918.
ЛИТЕРАТУРА
 • Кривошејев, Владимир. Епидемија шпанске грознице у Србији 1918-1919, са посебним освртом на ваљевски крај. Нови Сад – Београд: Прометеј – РТС издаваштво, 2020.
 • Кривошејев, Владимир. Епидемија шпанске грознице у Србији 1918-1919 : од заборављене до погубне болести. Нови Сад – Београд: Прометеј – РТС издаваштво, 2022.
 • Кrivošejev, Vladimir. „Posledice španske groznice u Valjevskom srezu“. Istorija 20. veka, 1/2021.
 • Kривошејев, Владимир и Нинослав Станојловић. Др Милан Пецић : аутобиографија најстаријег пуковника српског санитета. Београд: Српско лекарско друштво, 2020.
 • Миленковић Тома. Трстеник и околина у Првом светском рату 19141918.
 • Београд: Институт за савремену историју, 2007.
 • Nik Alfred. „Historiografija vojnog saniteta Jugoslovenskih zemalja, II dio: 1912- 1919”. Acta historica Medicinae, Pharmaciae, Veterinae, 1969 X/1-2, 219–239.
 • Radusin, Milorad. „The Spanish Flu: Part II: the second and third wave”.
 • Vojnosanitetski pregled, 69(10) (2012), 917–922.
 • Степановић, Славко, „Велики рат 1914–1918 кроз протоколе умрлих цркава крагујевачких“. Излагање на: Стручни скуп: Дванаести архивски дани Архива у Суботици, 27. септембар 2019:
 • http://suarhiv.co.rs/files/arhivski-dani/dvanaesti-arhivski-dan/Slavko-Stepanovic. pdf (приступ 14. 11. 2020).