Analiza kapaciteta za izgradnju fotonaponskih sistema na krovovima stambenih zgrada u Srbiji / Analysis of Capacity for the Construction of Photovoltaic Systems on Residential Building Roofs in Serbia

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXV (2023) (стр 9- 16)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Iva Batić, Aleksandar Ivančić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: iva@etf.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE23-3.09B

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Krovovi stambenih zgrada predstavljaju relevantan potencijal za izgradnju fotonaponskih panela. S obzirom da su krovne konstrukcije pasivne, konstrukcija fotonaponskih sistema na stambenim zgradama ne ometa funkcionalnost zgrade, niti na bilo koji drugi način utiču na životnu sredinu. Instalacijom fotonaponskih sistema na krovovima stambenih objekata u maksimalnoj mogućoj meri se približavaju proizvodnja i potrošnja električne energije, pa ovakvi sistemi obezbeđuju značajno smanjenje gubitaka električne energije u distributivnoj i prenosnoj mreži. U ovom radu prikazani su rezultati istraživanja koje je imalo za cilj postavljanje okvira za decentralizovanu i dekarbonizovanu proizvodnju električne energije iz fotonaponskih sistema integrisanih u krovove stambenih zgrada u Srbiji, kroz podršku pristupa kupac-proizvođač. Za svaku utvrđenu kategoriju stambene zgrade u Srbiji, procenjena je moguća godišnja proizvodnja električne energije po jedinici prosečne površine krova. Sumirajući sve rezultate, urađena je procena mogućeg instalisanog kapaciteta fotonaponskih sistema, kao i procena godišnje proizvodnje električne energije na nacionalnom nivou.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

stambeni objekti, krovne površine, fotonaponski sistemi, instalisana snaga 

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije, „Službeni glasnik RS“, бр. 40/2021. i 35/ 2023. https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-koriscenju-obnovljivih-izvora-energije.html [pristupljeno 05.04.2023]
 • Đurišić, Ž., Škrbić, B. Potencijal energije sunca i vetra za strateško planiranje dekarbonizacije proizvodnje električne energije u Srbiji, Energija, ekonomija, ekologija, Vol. 24, No. 4, pp. 1-11, 2022. https://doi.org/46793/EEE22-4.01D
 • Batić, I., Đurišić, Ž. Analiza kapaciteta i uslova izgradnje fotonaponskihsistema na krovovima školskih objekata u Srbiji, Energija, ekonomija, ekologija, Vol. 22, No. 1-2, pp. 21-28, 2020. https://doi.org/46793/EEE20-1-2.021B
 • Škrbić, B., Đurišić, Ž. Komparativna analiza tehničkih, ekonomskih i ekoloških pokazatelja različitih modela prozjumera sa fotonaponskim panelima na primeru zgrade Tehničkih fakulteta u Beogradu, Energija, ekonomija, ekologija, Vol. 23, No. 4, pp.8-15, 2021. https://doi.org/10.46793/EEE21-4.08S
 • https://solargis.com/ [pristupljeno 05.04.2023]
 • Jovanović Popović, M., Ignjatovic, D. National typology of residential buildings in Serbia. Faculty of Architecture, University of Belgrade, GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, 2013
 • National Building Typologies http://eekalkulator.mgsi.gov.rs/ [pristupljeno 05.04.2023]
 • Gomez-Exposito, A., Arcos-Vargas, A., Gutierrez-Garcia, F. On the potential contribution of rooftop PV to a sustainable electricity mix: the case of Spain, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 132, 110074, 2020. https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110074
 • Assessment of the National Potential for Residential Rooftop Photovoltaic Installed Capacity in Serbia, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2023
 • PV module efficiency state of the art. Source: PHOTOVOLTAICS REPORT, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, ISE with support of PSE Projects GmbH, December 2022
 • Photovoltaic geographical information system. https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ [pristupljeno 05.04.2023]