Realizacija postrojenja za detekciju i izdvajanje metala na transportnoj traci na dopremi uglja u TE „Kostolac“ / Realization of the Plant for Detection and Separation of Tramp Metal on the Conveyor Belt for the Delivery of Coal to TPP „Kostolac“

Energija, ekonomija, ekologija, 2, XXV (2023) (стр 68-77)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Željko V. Despotović, Dejan Đokić, Boris Ilić, Dragan Milisavljević

Е-АДРЕСА / E-MAIL: zeljko.despotovic@pupin.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE23-2.68D

САЖЕТАК / ABSTRACT:

U radu je prikazana realizacija tehničkog rešenja postrojenja za detekciju i izdvajanje metalnih delova na transportnoj traci broj 5 (UZ-5) na dopremi uglja sa površinskog kopa „Drmno“ (TE „Kostolac“). Osnovni elementi postrojenja su metal detektor i elektromagnetni separator. Svaki od ovih elemenata je montiran na robusnu mehaničku konstrukciju i  poseduje sopstveni energetski orman i pripadajući upravljački sistem. Rad metal detektora i elektromagnetnog separatora je u tesnoj povezanosti i njihova realizacija je prilagođena  tehničkim uslovima i zahtevima  sistema za dopremu uglja. Elektromagnetni separator čine snažni elektromagnet 200Vdc/16kW i pripadajući kružni transporter pogonjen trofaznim asinhronim motorom snage 5,5kW. Napajanje elektromagneta je ostvareno putem trofaznog diodnog ispravljača izlaznog napona 200Vdc i maksimalne izlazne struje 100A. U radu su takođe opisani i problemi koji su se javili tokom puštanja u rad i u toku eksploatacije, kao i tehnička rešenja za njihovo prevazilaženje. Na kraju su dati prikazi i snimci pojedinih elemenata realizovanog postrojenja.  

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

termoelektrane, elektromagnetni separator, metal detektor, transportna traka, doprema uglja

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Jevtović, A., Despotović, Ž. Projekat izvedenog objekta postrojenja za detekciju i izdvajanje metala-4: projekat elektroenergetskih instalacija, IMP-Projekt Inženering, Beograd, 2022.
  • Jevtović, A., Đokić, D., Ilić, B. Projekat izvedenog objekta postrojenja za detekciju i izdvajanje metala-6: projekat mašinskih instalacija, IMP-Projekt Inženering, Beograd, 2022.
  • Morgan, D.G. Magnetic separators for protection of process equipment, Powder and Bulk Engineering, Vol. 2, No. 7, p. 15, 1988.
  • Svoboda, J. Magnetic Techniques for the Treatment of Materials, Kluwer Academic Publishers, New York, 2004.
  • Despotović, Ž.V., Čupić, B., Lekić, Đ. Design and verification of 22kW / 220Vdc electromagnet for separation of steel parts from coal on conveyor belts for delivery, in Proc. 21st International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, pp. 1-6, 13. April 2022. https://doi.org/1109/INFOTEH53737.2022.9751300
  • Dewan, S.B., Straughen, A. Power Semiconductor Circuits, Wiley, New York, 1975.
  • Ball, B.E., Deerson, J., Koppe, H., Monypenny A.F. Rectifier Diodes-Aplication Book, PHILIPS, Eindhoven, 1969.