Analiza energetske efikasnosti i indikatori održivosti naftne industrije u Srbiji / Analysis of Energy Efficiency and Sustainability Indicators of the Petroleum Industry in Serbia

Energija, ekonomija, ekologija, 2, XXV (2023) (стр 29-35)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Andrija Avramović

Е-АДРЕСА / E-MAIL: avramovic.a95@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE23-2.29A

САЖЕТАК / ABSTRACT:

U radu su analizirani tekući energetski trendovi i dostignut nivo održivosti naftne industrije u Srbiji. Razmotreni su uticaji ovog sektora na životnu sredinu, prvenstveno kroz emisiju gasova staklene bašte. Korišćeni su poslednji javno dostupni podaci o bilansu energije i emisijama štetnih materija u ovom sektoru iz objavljenih izveštaja kompanije NIS a.d. Novi Sad za 2021. godinu, kao ključnog predstavnika naftno-gasne industrije u Srbiji.

Proračunati energetski indikatori potvrđuju visok nivo energetske potrošnje naftno-gasnog sektora u Srbiji. U pogledu energetske bezbednosti, sektor je većinski oslonjen na uvozne sirovine. Najveća energetska potrošnja sektora je u domenima geoloških istraživanja, proizvodnje i prerade nafte i gasa, dok je domen transporta i prometa naftnih derivata manje zastupljen. Prostorna distribucija potrošnje energije unutar sektora je neravnomerna. Ovakvi trendovi su prisutni i u uporedivim energetskim sektorima u regionu Centralne i Jugoistočne Evrope.

Emisije gasova staklene bašte od aktivnosti naftne industrije u Srbiji za 2021. godinu procenjuju se na nivou 2,7% ukupnih domaćih emisija (prema dostupnom trendu iz 2019. godine). Najveći deo ostvarenih emisija su one usled prerade nafte i gasa, a posle njih emisije tokom procesa istraživanja i proizvodnje nafte i gasa. Proračunati indikatori održivosti potvrđuju određene uticaje tehnoloških procesa sektora na emisiju štetnih gasova staklene bašte, od kojih su najveći deo bile upravo direktne emisije.

Uočeni trendovi i tendencije na smanjenju potrošnje energije i zagađenja životne sredine ostaju prioritetni za naftno-gasni sektor u Srbiji. Očekivano je da tekući projekti daju merljive benefite povećanja energetske efikasnosti i održivosti sektora u narednom periodu. Njihova implementacija je neupitna i ne bi je trebalo odlagati.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

održivi razvoj, energetska efikasnost, indikatori, naftna industrija

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: