МИЛОЈЕВИЋЕВ АСАК У ТРОЈАДИ

ИСПИСАНА И ИСЦРТАНА ИСТОРИЈА МИЛОША С. МИЛОЈЕВИЋА (2023) (стр. 103-313) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Ранко Бошњак

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/81364-27-7.103B

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У раду под насловом Милојевићеви Ксанти  и  Хомеров Ксант, посебно приређеном за четврти научни скуп посвећен Милошу Милојевићу, на тему Допринос Милоша С. Милојевића историјској науци, показали смо како се у његовом богатом научном опусу, чак и после толико година, могу пронаћи чињенице које могу дати значајан допринос новим сазнањима. Тим пре што се ради управо о темама којима се сам Милојевић није бавио, као што је хомерско питање у најширем могућем смислу или Тројански рат. У овом раду ћемо се понегде и позвати на по- менути рад, али само на оним местима где су за оба рада коришћене исте чињенице, док је у сваком другом погледу овај рад сасвим одвојен и бави се искључиво појмом историјске Троје као и неизбежним Тројанским ратом. Подсећамо да смо у претходном раду већ дефинисали Хомерову и митолошку Троју као одвојене ентитете, иако смо обе пронашли на истој географској локацији и то на месту данашњег Фереса у долини Марице. Управо та чињеница и јесте била иницијална каписла за истраживање које је резултовало овим радом, премда основна идеја аутора, у почетку, није била да иде даље од Хомера и Илијаде. Међутим, како је истраживање за- сновано на овом епу дало помало неочекиван и надасве занимљив резултат, природно је било наставити баш у овом правцу. Тако од три Троје, дефи- нисане у претходном раду, преостаје још само једна и то она историјска. Шта се о њој може пронаћи и да ли можемо ишта закључити о месту или области где се могла налазити показаћемо у овом раду, уз неизоставну Милојевићеву помоћ. Држећи се управо тројанске теме допунићемо, онако успут, Милојевићеву карту српских земаља, првенствено у јуж- ном делу Тракије. Тако ћемо додати помало на Милојевићеву исписану и исцртану историју, а настављајући његове радове одужићемо му се на најбољи могући начин за свеколики допринос роду и отечеству!

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: