Категорија CIGRE 35 (2021)

МИЛОЈЕВИЋЕВ АСАК У ТРОЈАДИ

ИСПИСАНА И ИСЦРТАНА ИСТОРИЈА МИЛОША С. МИЛОЈЕВИЋА (2023) (стр. 103-313)  АУТОР(И) / AUTHOR(S): Ранко Бошњак Е-АДРЕСА / E-MAIL:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У раду под насловом Милојевићеви Ксанти  и  Хомеров Ксант, посебно приређеном за четврти…

Детаљније

ЗНАЧАЈ СТАРЕ СРБИЈЕ У УТВРЂИВАЊУ СРПСКОГ ИДЕНТИТА

ИСПИСАНА И ИСЦРТАНА ИСТОРИЈА МИЛОША С. МИЛОЈЕВИЋА (2023) (стр. 73-102)  АУТОР(И) / AUTHOR(S): Сања Шуљагић Е-АДРЕСА / E-MAIL:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У овом раду је употребом компаративе и аналитичко- синтетичке методе објашњен    историјски    значај…

Детаљније

О ИМЕНУ СРБИН

ИСПИСАНА И ИСЦРТАНА ИСТОРИЈА МИЛОША С. МИЛОЈЕВИЋА (2023) (стр. 63-71)  АУТОР(И) / AUTHOR(S): Слободан М. Филиповић Е-АДРЕСА / E-MAIL:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У паметарници српског народа, историјска прошлост је веома замршена, али њој додатно…

Детаљније

ЦЕРКОВЬ И ИДЕНТИЧНОСТЬ РУСИНОВ  УГОРСКОЙ РУСИ В XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

ИСПИСАНА И ИСЦРТАНА ИСТОРИЈА МИЛОША С. МИЛОЈЕВИЋА (2023) (стр. 51-61)  АУТОР(И) / AUTHOR(S): Кирилл Шевченко Е-АДРЕСА / E-MAIL:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Аннотация Статья анализирует положение и эволюцию греко-католической церкви на территории исторической Угорской Руси,…

Детаљније

СОВЕТСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА ПРИМЕРЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГРАНИЦ БЕЛОРУССИИ В 1926 ГОДУ

ИСПИСАНА И ИСЦРТАНА ИСТОРИЈА МИЛОША С. МИЛОЈЕВИЋА (2023) (стр. 39-50)  АУТОР(И) / AUTHOR(S): Александр Гронский Е-АДРЕСА / E-MAIL:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: В статье исследуется советская национально- территориальная политиканапримерепередачи территорий из одной союзной республики в…

Детаљније

ЕТНОГРАФСКА КАРТА МИЛОША Ст. МИЛОЈЕВИЋА И ЊЕНА ВАЖНОСТ У 21. ВЕКУ

ИСПИСАНА И ИСЦРТАНА ИСТОРИЈА МИЛОША С. МИЛОЈЕВИЋА (2023) (стр. 27-38)  АУТОР(И) / AUTHOR(S): Данило Милетић Е-АДРЕСА / E-MAIL:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Милош Ст. Милојевић је поред познавања историје и је- зика, био је изврстан…

Детаљније

ОЛГА ЛУКОВИЋ-ПЈАНОВИЋ О МИЛОШУ С. МИЛОЈЕВИЋУ

ИСПИСАНА И ИСЦРТАНА ИСТОРИЈА МИЛОША С. МИЛОЈЕВИЋА (2023) (стр. 17-25)  АУТОР(И) / AUTHOR(S): Драгослава Копривица Е-АДРЕСА / E-MAIL:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Историјско дело Милоша С. Милојевића  било  је  једно од значајних историјско-научних извора јединственој…

Детаљније

НИ 222 ЛОША НЕ УБИШЕ МИЛОША

ИСПИСАНА И ИСЦРТАНА ИСТОРИЈА МИЛОША С. МИЛОЈЕВИЋА (2023) (стр. 11-16)  АУТОР(И) / AUTHOR(S): Мирослава Петровић Е-АДРЕСА / E-MAIL:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Фалсификатори Бечко-берлинске школе су успели да маргинализују, како писана дела многих знаменитих Срба,…

Детаљније

ДЕТЕКЦИЈА САЈБЕР НАПАДА У ИНТЕЛИГЕНТНИМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ СИСТЕМИМА

CIGRE 35 (2021) (стр. 1322-1330)  АУТОР(И) / AUTHOR(S): Славица Боштјанчич Ракас, Валентина Тимченко, Миленко Кабовић, Анка Кабовић Е-АДРЕСА / E-MAIL: slavica.bostjancic@pupin.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT:     У раду је описана интелигентна електроенергетска мрежа са…

Детаљније