Категорија XXI век – век услуга и услужног права (2020)

Примењивост антиципиране наредбе пацијента и промењене околности

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 179-192 АУТОР(И): Драгица Живојиновић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет овог рада је сагледавање шта подразумева испуњеност једне од претпоставки за поступање по антиципираној наредби пацијента – њена примењивост…

Детаљније

Улога центра за социјални рад у спречавању насиља у породици

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 161-177 АУТОР(И): Снежана Соковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Иако су, формално гледано, активности центара за социјални рад секундарне и пратеће у односу на делатност органа кривичноправног система, њихов…

Детаљније

Финансирање медија и објективност медијских садржаја – услуга

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 147-158 АУТОР(И): Јелена Вучковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду су обрађена два питања која нису била повезано предмет пажње научне јавности. Питање финансирања медија са суштинском улогом…

Детаљније

Библиотека Аполоновог храма

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 137-143 АУТОР(И): Срђан Владетић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У време Августа, у склопу његове обнове, ницале су једна за другом римске јавне библиотеке. Једна од њих била је…

Детаљније

Професионално управљање стамбеном зградом

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 121-136 АУТОР(И): Нина Планојевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет ауторових разматрања су нова решења Закона о становању и одржавању зграда, којима је први пут код нас уведено професионално…

Детаљније

Престанак уговора о пружању услуга фитнеса

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 97-117 АУТОР(И): Ненад Ђурђевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Фитнес је већ дуго најмасовнији облик коришћења слободног времена у Европи, а у Републици Србији је једна од пет најпопуларнијх…

Детаљније

Исплата откупне вредности полисе

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 85-93 АУТОР(И): Данијела Глушац Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У савременом свету уговор о осигурању живота заузима значајно место, а то из разлога jер обезбеђује одређени ниво материјалне заштите…

Детаљније

Обавезно осигурање власника моторних возила од одговорности за штету причињену трећим лицима

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 59-84 АУТОР(И): Зоран Миладиновић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Моторна возила данас нису више луксуз, она су средство за задовољење важних потреба човека. Међутим, као што то бива и…

Детаљније

Процес хармонизације и допринос заштити права корисника и јачању финансијског система Републике Србије

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 43-55 АУТОР(И): Јована Брашић Стојановић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Област финансијских услуга у Републици Србији окарактерисана је перманентним усаглашавањем регулативе, односно прихватањем правних тековина Европске уније и њиховог…

Детаљније

Банкарски услужни послови

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 25-42 АУТОР(И): Драган Вујисић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет овог рада су банкарски послови код којих банка извршава одређене услуге трећим лицима, по налогу свог клијента (банкарски услужни…

Детаљније