Категорија XXI век – век услуга и услужног права (2020)

Етика пружања адвокатских услуга

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 475-486 АУТОР(И): Никола Ивковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Кроз рад анализира се адвокатска делатност и на основу истраживања постављју се предвиђања о развоју и промени начина пружања услуга…

Детаљније

Теоријски аспект штете проузроковане кривичним делом

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 461-474 АУТОР(И): Марија Милојевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду аутор теоријски обрађује традиционалне појмове грађанског права у неком новом светлу, са аспекта кривичног материјалног и процесног…

Детаљније

Сива економија у области „дигиталних“услуга – критика домаћег стратешког оквира и порескоправног одговора

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 447-459 АУТОР(И): Миливоје Лапчевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Динамичност сектора услуга и његов очекивани раст у будућности, по природи ствари, биће праћен и појавом нових форми сиве економије…

Детаљније

„Outsourcing“ јавних услуга – основна обележја и карактеристике

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 433-445 АУТОР(И): Зоран Јовановић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Уколико се захтеви крајњих корисника јавних услуга не могу испунити због ограничених буџетских средстава, трошкови се покушавају рационализовати на различите…

Детаљније

Тржиште некретнина и извори финансирања

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 419-431 АУТОР(И): Јасмина Лабудовић Станковић Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор је имао за циљ да читаоцима представи тржиште некретнина, као и изворе финансирања овог тржишта. Након појмовног…

Детаљније

Добре услуге као средство у решавању међународних спорова

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 405-417 АУТОР(И): Милан Палевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Међународно право располаже правилима за решавање спорова мирним путем, као и правилима која се односе на примену силе. Предмет овог…

Детаљније

Пружање услуга од стране организација на бази учлањења

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 385-404 АУТОР(И): Драган Батавељић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор у раду анализира, у најкраћим цртама, али што обухватније, одређене организације на бази учлањења, њихове врсте и критеријуме за…

Детаљније

О еколошкој функцији појединих пореских подстицаја

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 373-383 АУТОР(И): Предраг Стојановић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Порески подстицаји могу се посматрати као потпора државе пореском обвезнику. Најчешће се аргументују могућношћу увећане стимулације страних улагања у привреду.…

Детаљније

Обавеза лекара да обавести пацијента и грађанскоправна одговорност лекара за штету

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 353-369 АУТОР(И): Александра Павићевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се разматрају поједина доктринарно спорна питања у вези са обавезом лекара да обавести пацијента у циљу прибављања његовог…

Детаљније

Нови правни режим заштите колективних интереса потрошача у Европској унији

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 335-351 АУТОР(И): Борко Михајловић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Јуна 2020. године постигнут је политички договор између Европског парламента и Савета Европске Уније о коначном тексту Предлога Директиве о…

Детаљније