Сива економија у области „дигиталних“услуга – критика домаћег стратешког оквира и порескоправног одговора

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 447-459

АУТОР(И): Миливоје Лапчевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.447L

САЖЕТАК:

Динамичност сектора услуга и његов очекивани раст у будућности, по природи ствари, биће праћен и појавом нових форми сиве економије у овој области, посебно у сегменту „дигиталних“ услужних делатности. Овај рад представљаће критику актуелног програмског (стратешког) оквира борбе против сиве економије на домаћем плану, будући да у оквиру њега ни изблиза нису уважене специфичности сектора услуга када је реч о потенцијалима генерисања нежељених понашања економских субјекта. Такође, аутор ће покушати да илуструје квалитативну „тежину“ актуелних напора финансијских управљача у суочавању са проблемом избегавања плаћања пореза у области опорезивања прихода од услужних делатности који се остварују из иностранства. Аутор ће у том смислу, покушати да илуструје у којој мери ad hoc „рације“ пореских власти заиста представљају ефективан допринос суочавању са метастазираном пореском евазијом у области опорезивања дохотка.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

дигиталне услуге, сива економија, стратешко планирање, пореска евазија.

ЛИТЕРАТУРА: