Категорија XXI век – век услуга и услужног права (2020)

Уговор о најму према Српском грађанском законику

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 15-22 АУТОР(И): Биљана Гавриловић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет анализе је уговор о најму према Српском грађанском законику од 1844. године. Дефиниција уговора о најму из СГЗ-а обухватала…

Детаљније

Аутономна квалификација уговора о дистрибуцији у међународном приватном праву Европске уније

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 3-14 АУТОР(И): Славко Ђорђевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Овај рад се бави квалификацијом (тј. аутономним дефинисањем) уговора о дистрибуцији у међународном приватном праву Европске уније, која је неопходна…

Детаљније