Категорија XXI век – век услуга и услужног права (2020)

Инфлуенсер маркетинг: потреба успостављања правне регулативе

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 321-333 АУТОР(И): Соња Лучић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У 21. веку који карактерише убрзана дигитализација, компаније које желе да имају предност над другим компанијама, прате и нове трендове…

Детаљније

Уговорни системи снабдевања и непоштена трговачка пракса у документима Европске комисије

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 305-320 АУТОР(И): Стефан Шокињов Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Усвајањем Директиве о непоштеним трговачким праксама у привредноправним (business-to-business) односима субјеката уговорних система снабдевања пољопривредним и прехрамбеним производима, створен је…

Детаљније

Услужна делатност у области образовања и развој дигиталних вештина

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 295-302 АУТОР(И): Дејан Матић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се разматра проблем квалитета услужне делатности у образовању у контексту развоја информационог друштва у Србији као и изазови…

Детаљније

Дигитализација услуга високог образовања

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 285-293 АУТОР(И): Срђан Ђорђевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Континуирани процеси развоја високог образовања неретко су праћени факторима изненадних појава, на које је друштво приморано да одговори Реч је…

Детаљније

Заштитник грађана у Републици Србији

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 267-281 АУТОР(И): Ружица Кијевчанин Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Вредност једног друштвеног уређења вреди онолико колико у њему влада задовољство, сигурност и благостање међу људима. Сврха цивилизованих и демократских…

Детаљније

Развитак установе нотаријата након Француске буржоаске револуције

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 253-265 АУТОР(И): Милица Маринковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор у раду представља правноисторијски развитак модерног француског нотаријата након Француске буржоаске револуције. Иако је нотаријат постојао и пре Револуције,…

Детаљније

Поступак сачињавања јавнобележничког завештања

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 241-251 АУТОР(И): Тамара Ђурђић Милошевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Реафирмацијом установе јавног бележништва у српско право се уводи јавнобележничко завештање као нова завештајна форма, чије сачињавање је у…

Детаљније

Основно о начелима јавно-приватних патрнерстава на основу Закона о јавно-приватним партнерствима и концесијама

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 217-239 АУТОР(И): Милан Рапајић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Између правних начела и правних правила не може се ставити знак једнакости, што се констатује и у завршном делу рада.…

Детаљније

Право детета на услуге поверљивог саветовања из домена сексуалног и репродуктивног здравља

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 203-214 АУТОР(И): Вељко Влашковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Право детета на поверљиво саветовање јавља се као непосредни израз права детета на највиши расположиви стандард здравља и права на…

Детаљније

Помоћ у кући као услуга из области социјалне заштите

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 193-202 АУТОР(И): Бојан Урдаревић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Значајно место у системима социјалне сигурности припада социјалној заштити, као посебној друштвеној мери чији је циљ остваривање социјалне сигурности најугроженијих…

Детаљније